Υπογραφή Σύμβασης για ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου Πέλλας

Υπογραφή Σύμβασης για ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου Πέλλας
9 Νοεμβρίου, 2023

Υπογραφή Σύμβασης για ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου Πέλλας

Σχόλια