Κ.Δ.ΣΚΥΔΡΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3)

Κ.Δ.ΣΚΥΔΡΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3)
19 Σεπτεμβρίου, 2022

Κ.Δ.ΣΚΥΔΡΑΣ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των
προγραμμάτων κατάρτισης με κωδικούς ΠΚ 079 και ΠΚ 080 των υπόχρεων του
Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-
2020 για το έτος 2022. Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης εκτός
από τα θεωρητικά μαθήματα, οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν και
σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Στις 31 Αυγούστου και 01 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία
Αειφορία Πέλλας που εδρεύει στο Ριζάρι του Ν.Πέλλας, εκπαιδευτική επίσκεψη με
σκοπό να καταστεί όσο πιο σαφές γίνεται η αναγκαιότητα των εδαφολογικών αναλύσεων
και της φυλλοδιαγνωστικής. Δόθηκαν στους καταρτιζόμενους οδηγίες δειγματοληψίας
εδάφους ως προς τις θέσεις, τον χρόνο, το βάθος δειγματοληψίας καθώς και τον
σχηματισμό του τελικού δείγματος. Επιπλέον οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να
δούνε από κοντά ένα φασματόμετρο, διαδικασίες μέτρησης pH και αγωγιμότητας καθώς
και μεθόδους μηχανικής ανάλυσης εδάφους, προσδιορισμού οργανικής ουσίας,
θρεπτικών στοιχείων κλπ.
Στις 02 και 05 Σεπτεμβρίου τα ίδια τμήματα κατάρτισης (ΠΚ 079, ΠΚ 080)
επισκέφτηκαν τα Φυτώρια Δημητριάδη που εδρεύουν στο Ριζάρι του Ν.Πέλλας. Εκεί
ενημερώθηκαν για την διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, για υποκείμενα
και ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων καθώς και για τους απαραίτητους καλλιεργητικούς
χειρισμούς όσο αφορά τον εμβολιασμό και το κλάδεμα.
Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας εκφράζει τις ευχαριστίες του στις ανωτέρω
επιχειρήσεις για την συμβολή τους στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των
καταρτιζόμενων της Π.Ε.Πέλλας.

Σχόλια