Κακοτεχνίες και παρανοήσεις στο έργο των Παλαιών Σφαγείων έως το Δημαρχείο Πέλλας

Κακοτεχνίες και παρανοήσεις στο έργο των Παλαιών Σφαγείων έως το Δημαρχείο Πέλλας
2 Φεβρουαρίου, 2012

Κακοτεχνίες και παρανοήσεις στο έργο των Παλαιών Σφαγείων έως το Δημαρχείο Πέλλας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν σύστασης για έρευνα στο έργο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών-πεζοδρόμων-χώρων πρασίνου της περιοχής Παλαιών Σφαγείων έως το Δημαρχείο του δήμου Πέλλας» προϋπολογισμού 2.795.000,00ευρώ, στις 16-12-2011 αποφάσισε τη διενέργεια της έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, όπου και πραγματοποιήθηκε στις 20-12-2011 από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και διαπίστωσε τα παρακάτω : Κακοτεχνίες, πλαστικά φρεάτια και ''παρανόηση'' στα εκατοστά! Η έκτακτη επιτόπια επαλήθευση έγινε προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα ή μη της αναφοράς του ιδιώτη εργολήπη, Ευστράτιου Καραπατόγλου, κατά την οποία διαπιστώθηκε πως ότι καταγγέλθηκε, ίσχυε, καθώς: Το έργο εκτελείται από υπεργολάβους για τους οποίους δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 3669/2008 και συνεπώς αυτοί δε θεωρούνται εγκεκριμένοι. Η τοποθέτηση των καλωδίων του ηλεκτροφωτισμού, έγινε σε βάθος 40 εκατ. από το υψόμετρο της τελικής επιφάνειας, σε γνώση της υπηρεσίας, λόγω παρανόησης των απαιτήσεων της μελέτης και πιο συγκεκριμένα: στο σχέδιο λεπτομέρειας τοποθέτησης των αγωγών ηλεκτροφωτισμού προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγών σε χάνδακα 40 εκ. κάτω από το ''φυσικό έδαφος'' το οποίο εν προκειμένω είναι το δάπεδο έδρασης της στρώσης 3Α. κατά την κατασκευή θεωρήθηκε ότι το βάθος των 40 εκ. μετράται από το υψόμετρο της τελικής διαμόρφωσης κι έτσι προέκυψε η σχεδόν επιφανειακή τοποθέτηση (περίπου 14 εκ. κάτω από τη στρώση 3Α)). Εδώ θα πρέπει να πούμε η παρανόηση δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρία, αλλά από τους επιβλέποντες μηχανικούς του δήμου. Ως προς τα φρεάτια ηλεκτροφωτισμού, διαπιστώθηκε ότι κατασκευάστηκαν στα τμήματα των (2)δύο από τους (3)τρεις άτυπους υπεργολάβους, εκτός προδιαγραφών, δηλαδή τοποθετήθηκαν πλαστικά φρεάτια, αντί φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος, όπως ορίζει η μελέτη... Οι προτάσεις Η έκθεση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κοινοποιήθηκε στις 12-1-2012 Η επιτροπή προτείνει στον ανάδοχο, την άμεση απομάκρυνση από το έργο όλων των μη εγκεκριμένων υπεργολάβων, σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 82 «Πειθαρχικός; Έλεγχος». Επίσης, όλες οι κακοτεχνίες θα πρέπει να αποκατασταθούν. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η ανακατασκευή όλων των φρεατίων και των σωληνώσεων με τοποθέτηση στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος σύμφωνα με τις απαιτήσεις (τοποθέτηση σε στρώση άμμου, ορθές συνδέσεις, κλπ) και όλων των σωλήνων ηλεκτροφωτισμού με κατάλληλους, όπως και ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετεί το είδος των καλωδίων που προβλέπονται από τη μελέτη και όχι αυτά που θεωρεί ο ίδιος κατάλληλα. Να αποσταλούν στην ΕΔΑ ώστε να πραγματοποιηθεί εκ νέου επίσκεψη της Ομάδας Ελέγχου σε φάση όπου οι εργασίες θα είναι ακόμη εμφανείς για να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι κακοτεχνίες. Σε ότι αφορά στους υπεργολάβους, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, στις 21-12-2011 εγκρίθηκε η σύμβαση υπεργολαβίας σε έναν από τους υπεργολάβους, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών – πεζοδρόμων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων, έως Δημαρχείο». Δεν πρέπει να χαθεί και αυτό το έργο Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών πρόσβασης και μετακίνησης των πεζών από την περιοχή της πλατείας των Παλαιών Σφαγείων ως το Δημαρχείο της πόλης των Γιαννιτσών, με την ανάπλαση πεζοδρομίων, την πεζοδρόμηση οδών και την ανάπλαση πάρκων και χώρων πρασίνου. Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν εργασίες κρασπέδωσης, πλακόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού καθώς και κατασκευής δικτύου αποχέτευσης όμβριων σε οδούς της πόλης που ξεκινούν από μια περιοχή υποβαθμισμένη όσον αφορά τα έργα υποδομής. Η αναφερόμενη περιοχή ξεκινά από την ανατολική είσοδο της πόλης και καταλήγει σε μια κομβική θέση για τον πολεοδομικό ιστό της πόλης, στον χώρο όπου βρίσκεται το Δημαρχείο. Οι οδοί που περιλαμβάνονται στις παρεμβάσεις ανάπλασης των πεζοδρομίων είναι : Κων/πόλεως, Ολυμπιονικών, Σουμελάς, Κ. Μεθοδίου, Θ. Μαγκριώτη, Αθ. Οικονόμου, Ασμανίδη ενώ πεζοδρομήσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω οδούς: Αργυρίου Δέλιου, Γαβριηλίδη, Είσοδος Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και η ανάπλαση του Πάρκου της Αγίας Αικατερίνης. Το έργο αυτό σε μία τέτοια εποχή και με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μία περίοδο κρίσης, πρέπει όταν ολοκληρωθεί να γίνει η μισή πόλη ένα στολίδι και οι κάτοικοι να το χαίρονται για χρόνια. Όχι να λέμε ότι για να κερδίσουν κάποιοι για άλλη μία φορά να γίνουν κατασκευές που δεν θα αντέξουν στον χρόνο, όπως τα πλαστικά φρεάτια, αντί φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος, όπως ορίζει η μελέτη... ή η τοποθέτηση των αγωγών ηλεκτροφωτισμού να είναι στα 14 εκατοστά αντί 40! Στα σημεία όπου ο σωλήνας ή ο αγωγός είναι τοποθετημένος υπάρχει περίπτωση διέλευσης βαρέων οχημάτων. Και τότε; Θα σκάσουν τα όμβρια; Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν στο συγκεκριμένο και το κυριότερο απ όλα είναι γιατί ενώ έχει παρθεί τόσο μικρή έκπτωση 12% (χαμηλότερη επιτρεπτή), έχουμε προβλήματα ως προς την ποιότητα κατασκευής του έργου και να μην τα απαριθμήσουμε ένα – ένα, αρκεί να πούμε ότι κάποιος συντοπίτης μας αγανακτισμένος και μεταφορικά είπε « έκλεψαν ακόμη και τα μάτια των τυφλών», και εννοούσε ότι έχουν βάλει διαφορετικά πλακάκια από αυτά που προβλέπουν οι διεθνείς προδιαγραφές. Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε το ΦΕΚ για να δούμε εάν ο συντοπίτης μας έχει δίκιο ή άδικο και κακώς κατηγορεί τους αναδόχους και λέω αναδόχους γιατί είναι γνωστό ότι εκτελείται από πολλούς και όχι από έναν ( με την μορφή υπεργολάβων). Εμείς είμαστε θετικοί στο να παίρνουν τα έργα δημότες του δήμου μας και όχι ξένοι από άλλους νομούς, όμως απαιτούμε οι κατασκευές τους να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Το μήνυμα πρέπει να είναι ότι αυτά τα λεφτά δεν πρέπει να χαθούν λόγω μεθοδεύσεων...η υπόθεση σίγουρα έχει πολύ δρόμο. Τι μας είπε ο καταγγέλλων κ. Στράτος Καραπατόγλου: «Ως πολίτης των Γιαννιτσών και έχοντας εμπειρία περί τα δημοτικά και γενικά τα δημόσια έργα, δεν μπορούσα να μην αντιδράσω, με τον τρόπο που αντέδρασα, όταν διαπίστωνα ότι το έργο δεν εκτελούνταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης, παρά το ότι επρόκειτο για ένα έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά το ότι ο προϋπολογισμός του ήταν ιδιαίτερα υψηλός, ενώ το ποσοστό της έκπτωσης που είχε προσφερθεί μικρό. Τα όσα τεκμηριωμένα ανέφερα διαπιστώθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή, η οποία τα έχει καταγράψει ήδη σε έκθεση επί αυτοψίας που έκαναν υπηρεσιακά στελέχη της και έχουν να κάνουν τόσο με την ποιότητα του έργου, σε υλικά και τρόπο κατασκευής, όσο και με την ελλιπή επίβλεψη και έλεγχο του, από τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες της και τέλος με την άτυπη απασχόληση, κατά παράβαση του νόμου, κατασκευαστών, που δεν είχαν αναγγελθεί επισήμως και πρακτικά ήταν άγνωστοι στο έργο. Ταυτόχρονα προχωρά και η ποινική διερεύνηση του θέματος, η οποία είναι βέβαιο ότι θα εισέλθει ακόμη βαθύτερα στα γεγονότα και στις ευθύνες, όσων εμπλέκονται. Είναι πλέον χρέος της δημοτικής αρχής, της αντιπολίτευσης και των εκλεγμένων συμβούλων ξεχωριστά να δουν την πολιτική διάσταση του θέματος και να αναλάβουν ή να αποδώσουν τις ευθύνες για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη. Το έργο αυτό δεν πρέπει να έχει την τύχη του Πάρκου του Αγίου Γεωργίου και της εικόνας ερήμωσης, που αυτό παρουσιάζει σήμερα. Εγώ είμαι πρόθυμος να βοηθήσω κάθε έναν που πονά τον τόπο αυτό, να βρει την αλήθεια και να αποδώσει τις ευθύνες σ αυτούς που τις έχουν. Γιατί με το δημόσιο και το δημοτικό χρήμα, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή, θα πρέπει επιτέλους κάποιοι πολύχρωμοι παροικούντες στο Δήμο μας να πάψουν να παίζουν και να σταματήσουν τη σκυταλοδρομία της διαφθοράς».
Το θέμα έθεσε στο ΔΣ ο επικεφαλής της μείζονος, Ν. Παπανικολάου. Τι είπε ο δήμαρχος Πέλλας για την υπόθεση Έχει έρθει το πόρισμα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για το έργο ανάπλαση οδών – πεζοδρομίων – χώρων πρασίνου περιοχής Παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο, έπειτα από μια επώνυμη καταγγελία από έναν πολίτη και αναφέρει κακοτεχνίες και απομάκρυνση όλων των μη εγκεκριμένων εργολάβων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό; Οι εργολάβοι, ο ανάδοχος του έργου είναι ένας, όσοι εργάζονται στο έργο απασχολούνται από τον ανάδοχο και στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του 2011 για το λόγο του ότι και το έργο είναι αρκετά μεγάλο και μεγάλου προϋπολογισμού και μεγάλο ενδεχομένως σε όγκο εργασιών ζητήθηκε και έγινε αποδεκτό να ανατεθεί σε υπεργολαβία ένα κομμάτι του έργου που αφορά ένα τμήμα του 15% του έργου. Αυτό όσον αφορά τα περί υπεργολάβων. Τώρα σε ότι αφορά την ποιότητα των εργασιών παρόλο που διαπιστωμένα έχουνε επιλεγεί ποιοτικά πάρα πολύ καλά υλικά, έγινε μια παρατήρηση για την τοποθέτηση των φρεατίων σύνδεσης συνδεσμολογίας καλωδίων των φωτιστικών σωμάτων, τα οποία σε κάποια σημεία δεν είχανε τοποθετήσει περιμετρικά τσιμέντο. Ήδη έχει αποκατασταθεί αυτό.

Σχόλια