Καρκινοπαθείς πληρώνουν από την τσέπη τους βασικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία

Καρκινοπαθείς πληρώνουν από την τσέπη τους βασικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία
9 Μαρτίου, 2009

Καρκινοπαθείς πληρώνουν από την τσέπη τους βασικές εξετάσεις στα δημόσια νοσοκομεία

Σχόλια