Καταγγελία κατά του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την πειθαρχική και συνδικαλιστική δίωξη Υπαλλήλου του Νοσοκομείου.

Καταγγελία κατά του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την πειθαρχική και συνδικαλιστική δίωξη Υπαλλήλου του Νοσοκομείου.
6 Φεβρουαρίου, 2023

Καταγγελία κατά του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την πειθαρχική και συνδικαλιστική δίωξη Υπαλλήλου του Νοσοκομείου.

Κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού
Νοσοκομείου Κιλκίς, στις με αριθμούς 2/15-12-2022 και 3/01-02-2022
συνεδριάσεις του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, διά της παρούσης, να
καταγγείλει και να καταδικάσει την πειθαρχική και συνδικαλιστική δίωξη από
το Διοικητή του Νοσοκομείου Κιλκίς εις βάρος του Γενικού Γραμματέα του
Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου.
Συγκεκριμένα, με τo με αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ/Α/462/19-12-2022 έγγραφο του
Διοικητή με θέμα: «κλήση σε απολογία» κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία κατά
του ανωτέρου υπαλλήλου για παραπτώματα που κατά την κρίση του υπέπεσε
κατά το χρονικό διάστημα από 01/05/2020 έως και 30/07/2021, τα οποία ο
εργαζόμενος αντέκρουσε με την κατάθεση της απολογίας του.
Στην συνέχεια, με σκοπό να του επιβληθεί η μέγιστη δυνατή πειθαρχική ποινή,
με το υπ΄ αρ. πρωτ. ΕΜΠ/Α/3/03-01-2023 έγγραφό του, παρέπεμψε την
πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου
Κιλκίς το οποίο συνεδρίασε την 10/01/2023 και με σκοπό να του επιβληθεί η
μέγιστη δυνατή πειθαρχική ποινή, παρέπεμψε την πειθαρχική υπόθεση του
υπαλλήλου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 4ης Υ.ΠΕ.

2

Στην συνέχεια, με τo με αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ/Α/20/12-01-2023 έγγραφο του
Διοικητή με θέμα: «κλήση σε απολογία» κινήθηκε νέα πειθαρχική διαδικασία
κατά του ανωτέρου υπαλλήλου για παραπτώματα που κατά την κρίση του
υπέπεσε κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και 30/05/2022, όπου και
πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Κιλκίς το οποίο συνεδρίασε την
01/02/2023 και με σκοπό να του επιβληθεί η μέγιστη δυνατή πειθαρχική ποινή
παρέπεμψε ξανά την πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο της 4ης Υ.ΠΕ.
Παραδόξως η ανωτέρω πειθαρχική διαδικασία, που αφορούσε υποτιθέμενα
παραπτώματα προ δύο (2) ετών και εννέα (9) μηνών αντίστοιχα, κινήθηκε έπειτα
από βάσιμες υπηρεσιακές καταγγελίες του Γ. Γραμματέα, στον Οργανισμό
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, «Ο.ΔΙ.Π.Υ.» στις 14/12/2022 και
συνεχίστηκαν λόγω απραξίας των αρμοδίων, για σωρεία λειτουργικών ελλείψεων
και προβλημάτων κλινικής του Νοσοκομείου,: Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι
διάφορα έντομα υγειονομικής σημασίας (μύγες, κουνούπια, σφήκες, κ.ά.) τα
οποία ως γνωστόν είναι μεταβιβαστές παρασίτων, προκαλούν αλλεργίες, κ.ά.,
εισέρχονται στο τμήμα λόγω έλλειψης σιτών στα παράθυρα και πόρτες της
κλινικής, παρά τις συστάσεις από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κιλκίς, για άμεση
τοποθέτησή τους την 20/09/2017 σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, αλλά
και την διαπίστωση της έλλειψης σιτών την 11/01/2023 σε νέα αυτοψία.
Αποτέλεσμα της έλλειψης είναι ότι τα έντομα εισέρχονται και εισβάλουν στο
φαγητό των ασθενών, το οποίο σερβίρεται σε ανοιχτούς δίσκους χωρίς κάλυμμα
με αποτέλεσμα να μένει εκτεθειμένο σε αυτά, για περισσότερο από μισή ώρα
μέχρι τη σίτισή τους.
Τα έντομα εισέρχονται και περιφέρονται στις τουαλέτες των ασθενών και του
προσωπικού, στο θάλαμο των μολυσματικών αποβλήτων και ακάθαρτου
ιματισμού, σε θαλάμους απομονωμένων ασθενών λόγω ανθεκτικών μικροβίων
κ.ά.
Συνέπεια όλων των ανωτέρω είναι ότι συμβάλλουν στην μετάδοση και αύξηση
των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Επίσης παρατηρείται έλλειψη σεντονιών στην κλινική, με αποτέλεσμα οι
ασθενείς να σκεπάζονται μόνο με κουβέρτες.

Σχόλια