Κατάρτιση Ωφελουμένων του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας»

Κατάρτιση Ωφελουμένων του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας»
1 Απριλίου, 2014

Κατάρτιση Ωφελουμένων του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας»

Στο πλαίσιο της πράξης «Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων στο Ν. Πέλλας», την οποία πραγματοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΕΠΑ, ξεκίνησε η υλοποίηση των Δράσεων κατάρτισης των ωφελουμένων του Σχεδίου. Σύμφωνα με των προγραμματισμό των Δράσεων κατάρτισης, και αφού προηγούμενα οι ωφελούμενοι δέχτηκαν την παρέμβαση της Δράσης συμβουλευτικής, όπου υποστηρίχθηκαν για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αλλά και για την αρτιότερη διερεύνηση των επαγγελματικών τους δυνατοτήτων, τα τμήματα που προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:

Κατάρτιση στο αντικείμενο «Τυποποίηση και Συσκευασία Φρούτων και Λαχανικών» Αριθμός Ωφελουμένων/Καταρτιζομένων: 20 (Δράση 5) Κατάρτιση στο αντικείμενο «Υπάλληλος Γραφείου με Χρήση ΤΠΕ» Αριθμός Ωφελουμένων/Καταρτιζομένων: 15 (Δράση 6) Κατάρτιση στο αντικείμενο «Υπάλληλος Γραφείου με Χρήση ΤΠΕ» Αριθμός Ωφελουμένων/Καταρτιζομένων: 15 (Δράση 7) Κατάρτιση στο αντικείμενο «Κατ' Οίκον Υγεία και Βοήθεια στο Σπίτι» Αριθμός Ωφελουμένων/Καταρτιζομένων: 15 (Δράση 8) Κατάρτιση στο αντικείμενο «Συντήρηση Δημοσίων και Άλλων Κτιρίων» Αριθμός Ωφελουμένων/Καταρτιζομένων: 20 (Δράση 9) Κατάρτιση στο αντικείμενο «Οργάνωση Επιχείρησης – Πωλήσεις» Αριθμός Ωφελουμένων/Καταρτιζομένων: 15 (Δράση 10)

Η θεωρητική κατάρτιση των επιλεγμένων θεματικών ακολουθείτε από πρακτική άσκηση τεσσάρων (4) ημερών σε αντίστοιχες θέσεις συνεργαζόμενων εταιρειών, όπου εκεί δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις απαιτήσεις της αγοράς σε πραγματικές συνθήκες. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε σχετικά της κατάρτισης αντικείμενα ενώ προέρχονται από την περιοχή του Ν. Πέλλας. Στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως αυτή θα προκύψει μέσω της διάγνωσης των εξειδικευμένων αναγκών της περιοχής παρέμβασης και της ανάδειξης των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Ανάμεσα στους εξειδικευμένους στόχους είναι και η προώθηση στην απασχόληση 50 ωφελουμένων της Πράξης. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ (αρ. φύλλου 439) για την υλοποίηση Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες − ΤοπΕΚΟ». Φορείς Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΣΕΠΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ «ΕΛΠΙΔΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ E.DIS.I.NET A.E.E. TΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

site:http://www.sepa-pella.gr/ email: [email protected]

Σχόλια