Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
4 Ιουνίου, 2008

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Επιλογή με δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων για τη συγκρότηση των τμημάτων μάθησης (Εκπαιδευτική Περίοδος 2008-2009). Το “Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.)” της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), θα πραγματοποιήσει δημόσια κλήρωσηγια την επιλογή των 2.040 για εκπαίδευση, μεταξύ των 4.024 υποψηφίων, στα εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 250 ωρών (1 εκπαιδευτικό έτος). Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι τα εξής: I. Για Αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου: 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2. Οικονομία - Διοίκηση – Επιχειρήσεις 3. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 4. Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη καθώς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», διάρκειας 125 ωρών ΙΙ. Για Αποφοίτους τουλάχιστον Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 5. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών H κλήρωση θα λάβει χώρα, δημόσια, την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2007, στις 11:00 π.μ., στην έδρα του ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ., (Αιγάλεω, Μαυρομιχάλη 24 και Κουντουριώτου 88, 1ος όροφος). Σύμφωνα με την Απόφαση 2690 / 30.5.08 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Ε.Ε., θα συγκροτηθούν 68 τμήματα μάθησης. Τα τμήματα μάθησης κατανέμονται ανά περιφέρεια όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Τα τμήματα μάθησης αναφέρονται στους 13 Περιφερειακούς Κόμβους (Έδρες των περιφερειών) και στους 14 Συμπληρωματικούς Κόμβους. Η τεχνολογία του Κέντρου είναι ασύγχρονη και σύγχρονη. Η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκπαιδευομένων περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 Ιουλίου 2008. Η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα γίνει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2008. Επικοινωνία: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ.) Web: www.keeenap.gr/keeenap και www.kedvmap.gr/kedvmap E-mail: [email protected] Τηλ.: 2105914431

Σχόλια