Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών
16 Ιανουαρίου, 2009

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) μεταστεγάστηκε στο κτίριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας (Διοικητήριο) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης - Ισόγειο. Πληροφορίες: Ταρπάνη Βασιλική Τηλέφωνο: 23810 37332 FAX: 23810 25824

Σχόλια