Κινητοποίηση αγροτών Ημαθίας στο κέντρο της Βέροιας

Κινητοποίηση αγροτών Ημαθίας στο κέντρο της Βέροιας
31 Ιανουαρίου, 2023

Κινητοποίηση αγροτών Ημαθίας στο κέντρο της Βέροιας

Οι αγρότες της Ημαθίας με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Βέροιας , του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας και του Σωματείου
Εκπαιδευτών Οδήγησης Ημαθίας, θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη 1
Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.30 π.μ. κινητοποίηση στο κέντρο της Βέροιας
με αγροτικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα, διεκδικώντας την άμεση επίλυση
των δίκαιων αιτημάτων τους (Καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις
βροχοπτώσεις , Ενισχύσεις λόγω της Ουκρανικής κρίσης, Αναθεώρηση του
κανονισμού του ΕΛΓΑ κ.α.).

Σχόλια