Κλείνουν τα εργοστάσια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κλείνουν τα εργοστάσια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
6 Νοεμβρίου, 2007

Κλείνουν τα εργοστάσια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κλείνουν τα εργοστάσια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ αυξάνονται οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ετήσια μελέτη που εκπόνησε το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σεμια προσπάθεια να αποτυπώσει την κατάσταση της επιχειρηματικότητας στους επτά νομούς της περιφέρειας. Η μελέτη επιβεβαιώνει τη φυγή των επιχειρήσεων σε χώρες φτηνών εργατικών χεριών ενώ αντίβαρο αποτελούν οι επενδύσεις σε τομείς της πληροφορικής, καθώς δημιουργούν μια θετική εικόνα όσον αφορά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως συμβαίνει σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Στις περισσότερες περιοχές το εμπόριο βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ κάποιοι νομοί προσελκύουν ήδη επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επενδύσεις που θα αποδώσουν στο μέλλον. Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων αλλά και οι εξαγωγές νωπών προϊόντων και λαχανικών στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα εισοδήματα των κατοίκων των έξι νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γι αυτό οι μελετητές του Κέντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, θεωρούν ότι είναι αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας των αγροτών της περιοχής και η μετεξέλιξη τους σε επιχειρηματίες,οι οποίοι θα ενδιαφέρονται όχι μόνο για την ποιότητα,αλλά και για το μάρκετινγκ των προϊόντων τους. Ο Νομός μας μαζί με τους διπλανούς,έζησε τη βαθιά κρίση που χτύπησε την κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία κονσερβοποιημένων φρούτων. Η βιομηχανική δραστηριότητα περιορίζεται κυρίως στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων. Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να ασχολείται με τη γεωργία. Τα κονσερβοποιημένα και νωπά φρούτα και λαχανικά αλλά και το βαμβάκι αποτελούν τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα του νομού, ενώ η Γερμανία παραμένει ο καλύτερος πελάτης ( παρά τη μείωση εξαγωγών στη συγκεκριμένη χώρα το 2006).

Σχόλια