Κοινωνία Σε Κίνηση: Σταθερά ουραγός ο Δήμος Έδεσσας σε έργα αγροτικής οδοποιίας!

Κοινωνία Σε Κίνηση: Σταθερά ουραγός ο Δήμος Έδεσσας σε έργα αγροτικής οδοποιίας!
17 Οκτωβρίου, 2022

Κοινωνία Σε Κίνηση: Σταθερά ουραγός ο Δήμος Έδεσσας σε έργα αγροτικής οδοποιίας!

Την περασμένη Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων για τη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Όπως φαίνεται και στο
συνημμένο πίνακα όλοι οι δήμοι της Π.Ε. Πέλλας πέτυχαν την ένταξη νέων έργων αγροτικής οδοποιίας, πλην του Δήμου Έδεσσας, γεγονός που πλέον δεν
αποτελεί έκπληξη καθώς τείνει να γίνει κανόνας.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του πίνακα αποτελεσμάτων:
α) ο Δήμος Σκύδρας κατάφερε να εντάξει 5 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.788.000,00€,
β)ο Δήμος Αλμωπίας 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.077.434,59€,
γ) ο Δήμος Πέλλας 1 έργο προϋπολογισμού 992.330,27€.
Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι από το 2019 οι παραπάνω Δήμοι έχουν εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις και έχουν προκηρύξει έργα αγροτικής
οδοποιίας προϋπολογισμού 4.212.598,49€ ο Δήμος Σκύδρας, 2.003.000,00€ ο Δήμος Πέλλας και 1.794.743€ ο Δήμος Αλμωπίας, γίνεται εύκολα κατανοητό
ότι για τις διοικήσεις των δήμων αυτών ο πρωτογενής τομέας αποτελεί προτεραιότητα.
Αναρωτιέστε τι πέτυχε ο Δήμος Έδεσσας στο ίδιο διάστημα;
Κατάφερε να εντάξει μόνο δύο έργα αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 722.000€ για τις κοινότητες Παναγίτσας και Ριζαρίου καταλαμβάνοντας
επάξια την τελευταία θέση μεταξύ των Δήμων της Π.Ε. Πέλλας.
Όσο και να προσπαθούν ο κ. Γιάννου και ο κ. Σαμλίδης να πείσουν με δηλώσεις ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο τις οικονομίας
του τόπου μας, τα έργα τους αποτελούν τον καλύτερο μάρτυρα της αποτυχίας τους.
Σε ένα Δήμο που σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας το 2011 το 25,97% των κατοίκων έχουν κύρια απασχόληση στον αγροτικό τομέα
και η συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων νοικοκυριών αποκομίζει από τη διάθεση αγροτικών προϊόντων ένα συμπληρωματικό εισόδημα στο οποίο
βασίζεται η ευημερία ή ενίοτε και η επιβίωσή τους, θα περίμενε κανείς ο Δήμος να έχει σταθεί αρωγός στηρίζοντας με κάθε μέσο τον πρωτογενή τομέα.
Δυστυχώς στη σημερινή ζοφερή οικονομική πραγματικότητα με τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, την τεράστια αύξηση των φυτοφαρμάκων
και το ασήκωτο ενεργειακό κόστος η σημερινή διοίκηση του Δήμου αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων.
Χωρίς σχέδιο και βούληση να αξιοποιήσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ή να διαθέσει ίδιους πόρους, ώστε να βελτιώσει το δίκτυο των
αγροτικών δρόμων, να εκσυγχρονίσει τις υποδομές και την διαχείριση των αρδευτικών δικτύων, να προβάλλει και να προχωρήσει στην τεκμηρίωση των

τοπικών αγροτικών προϊόντων (ΠΟΠ ΠΓΕ), να αξιοποιήσει προγράμματα αγροτουρισμού και να αναβαθμίσει και να υποστηρίξει τις τοπικές λαϊκές αγορές,
βοηθώντας και στηρίζοντας τον διαρκώς συρρικνούμενο αγροτικό κόσμο του τόπου μας.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Αιτήσεις που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

 

Σχόλια