Ξεκινάει ο δήμος Έδεσσας το πρόγραμμα ”Τουρισμός για όλους”

Ξεκινάει ο δήμος Έδεσσας το πρόγραμμα ”Τουρισμός για όλους”
17 Μαρτίου, 2014

Ξεκινάει ο δήμος Έδεσσας το πρόγραμμα ”Τουρισμός για όλους”

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνουν ότι ξεκίνησαν τα προγράμματα «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ.: ι) Εξαήμερων Διακοπών ιι) Γ΄ ηλικίας 2013-2014 με ισχύ έως 30/6/2014,εκτός αν τελειώσει ο αριθμός των δελτίων ο οποίος ανέρχεται: Ι) για το πρόγραμμα «Εξαήμερων Διακοπών» σε 23.400 ΙΙ) για το Γ΄ ηλικίας σε 5.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» 1.Μόνιμοι υπάλληλοι & συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ. 2.Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της τέως Εργατικής Εστίας (νυν ΟΑΕΔ). 3.Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Σ.Α. – Τ.Α.Ε.),οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας, καθώς και συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία. 4.Οι ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ – (ΤΣΜΕΔΕ - & ΤΣΑΥ). 5.Οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β΄ ΔΝΣΗ (πρωην ΤΑΥΣΙΤ) στους οποίους δεν γίνονται κρατήσεις για την τέως Εργατική Εστία. 6.Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι στο ΝΑΤ. 7.Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/1978 έως 31/12/2005). 8.Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένα στην Πρόνοια ή όσα λαμβάνουν επίδομα απορίας, ή αναπηρίας από την Πρόνοια. 9.Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α. προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό. 10.Άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ με αυτασφάλιση και εφόσον τα περισσότερα ένσημα τους προέρχονται από την αυτασφάλιση. - Τα μέλη του Ταμείου Νομικών εξυπηρετούνται από το δικό τους ταμείο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: -Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) εκκαθαριστικού 2013 -Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ -Φωτοαντίγραφα (επικυρωμένα) των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του. -Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στα Προγράμματα του Ε.Ο.Τ. (τα καταλύματα διατίθενται στα site:1) www.gnto.gov.gr ή στο www.visitgreece.gr).Εναλλακτικά απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ» Όσοι συνταξιούχοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος και ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων του προγράμματος «Εξαήμερων Διακοπών», υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων (ΟΑΕΔ, ΟΓΑ,Ταμείο Νομικών). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -Φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ -Φωτοαντίγραφα (επικυρωμένα) των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ απότα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του. -Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στα Προγράμματα του Ε.Ο.Τ. (τα καταλύματα διατίθενται στα site:1) www.gnto.gov.gr ή στο www.visitgreece.gr).Εναλλακτικά απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛ.ΤΑ. με υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Για τα παραπάνω προγράμματα του Ε.Ο.Τ. ισχύουν τα παρακάτω: - Άτομα με αναπηρία 67% και άνω καθώς και οι Πολύτεκνοι εφόσον ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία μόνο ενός από τα δύο προγράμματα κάθε χρόνο και ανεξαρτήτου εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και για τα προστατευόμενα μέλη τους. - Η Διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5)διανυκτερεύσεις

Σχόλια