Ξεκίνησε η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Άρνισσας

Ξεκίνησε η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της  Άρνισσας
29 Αυγούστου, 2023

Ξεκίνησε η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Άρνισσας

Το έργο της κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της
Άρνισσας επισκέφθηκαν ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Γιάννης Μουράτογλου και ο
Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας, κ. Γιάννης Χατζόγλου. Οι εργασίες βρίσκονται
σε πλήρη εξέλιξη, ο χώρος του εργοταξίου έχει ήδη περιφραχθεί και γίνονται
οι χωματουργικές εργασίες.
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού είναι υποέργο
του συνολικού έργου που περιλαμβάνει και το αποχετευτικό δίκτυο της
Άρνισσας. Το αποχετευτικό δίκτυο, που ήταν ένα δύσκολο και απαιτητικό
έργο, έχει ήδη ολοκληρωθεί, καθώς απομένουν μόνο κάποιες
αποκαταστάσεις οδών.
Το συνολικό έργο, που αφορά το αποχετευτικό δίκτυο και την κατασκευή
της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με συνολικό προϋπολογισμό 3.960.561,03€.
Ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Γιάννης Μουράτογλου, δήλωσε:
«Μετά από σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και καθυστερήσεις ξεκίνησε η
κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού της Άρνισσας, ενώ έχει ολοκληρωθεί το
αποχετευτικό δίκτυο και σε λίγους μήνες θα γίνουν οι συνδέσεις.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την προστασία του
περιβάλλοντος της λίμνης Βεγορίτιδας και του υδροφόρου ορίζοντα της
περιοχής, αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με την
αντικατάσταση των σημερινών βόθρων από ένα σύγχρονο αποχετευτικό
δίκτυο που θα καταλήγει σε μία αποτελεσματική μονάδα επεξεργασίας
λυμάτων.
Έργα ουσίας και υποδομές για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την
προστασία του περιβάλλοντος».

 

Σχόλια