Ξεκινούν νέα προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πέλλας

Ξεκινούν νέα προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πέλλας
20 Μαΐου, 2014

Ξεκινούν νέα προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πέλλας

Ξεκινούν νέα προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πέλλας Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πέλλας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία για δεύτερο συνεχόμενο εκπαιδευτικό έτος το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πέλλας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πέλλας θα δημιουργήσει τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας ΑΠ7:

1) 1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν (25 Ώρες).
2) 1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές (25 Ώρες).
3) 2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή (25 Ώρες).
4) 2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων (25 Ώρες).
5) 2.7 Αστικοί λαχανόκηποι (25 Ώρες).
6) 2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 Ώρες).
7) 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 Ώρες).
8) 4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 Ώρες).
9) 4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 Ώρες).
10) 4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 Ώρες).
11) 4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 Ώρες).
12) 5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (25 Ώρες).
13) 5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25 Ώρες).
14) 6.3 Φωτογραφία (25 Ώρες).
15) 6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής (50 Ώρες).
16) 3.1 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50 Ώρες).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε όλες τις εργάσιμες μέρες: • Στη Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών, στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών πάνω από το Κέντρο Πληροφόρησης, στο Κ.Δ.Β.Μ. στην Υπεύθυνη Eκπ/σης κα Ηρώ Αραμπατζή και τον Υπεύθυνο Οργάνωσης κο Παναγιώτη Χρυσίδη στα τηλ/να: 2382084384, 6977411065 (από τις 10:00 μέχρι τις 13:00). Δηλώσεις συμμετοχής από 26 Μαϊου έως 20 Ιουνίου.
* Απαραίτητη προϋπόθεση Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σχόλια