Λάκης Βασιλειάδης: Σε Δημοπράτηση ο Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη-Γιαννιτσά-Έδεσσα

Λάκης Βασιλειάδης: Σε Δημοπράτηση ο Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη-Γιαννιτσά-Έδεσσα
1 Σεπτεμβρίου, 2022

Λάκης Βασιλειάδης: Σε Δημοπράτηση ο Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη-Γιαννιτσά-Έδεσσα

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης ενημερώθηκε πως ο Υπουργός
Υποδομών & Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλής υπέγραψε την απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧ4Ω465ΧΘΞ-ΚΧ3) με την
οποία εγκρίνεται η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα
ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και
λειτουργία/συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.».
Με αφορμή την εξέλιξη ο Λάκης Βασιλειάδης δήλωσε:
«Αυτό το έργο πνοής για την Πέλλα μπαίνει λοιπόν στην τελευταία φάση πριν την οριστική
υλοποίησή του, μετά τις συντονισμένες ενέργειες των συναρμόδιων Υπουργείων, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, των φορέων της Πέλλας και βεβαίως με την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη.»

Σχόλια