ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6.3 ΚΕΝΤΡΟ”ΔΗΜΗΤΡΑ” ΣΚΥΔΡΑΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6.3 ΚΕΝΤΡΟ”ΔΗΜΗΤΡΑ” ΣΚΥΔΡΑΣ
1 Νοεμβρίου, 2022

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6.3 ΚΕΝΤΡΟ”ΔΗΜΗΤΡΑ” ΣΚΥΔΡΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επτά (7) προγραμμάτων
κατάρτισης των υπόχρεων του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών
εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2022.
Από τις 13-5-2022 και ημέρα Παρασκευή έως 31-10-2022 και ημέρα Δευτέρα,
εκατό είκοσι τέσσερις (124) υπόχρεοι κατάρτισης του Υπομέτρου 6.3 είχαν την ευκαιρία
να αποκτήσουν τόσο θεωρητικές γνώσεις αλλά και να συμμετάσχουν σε πρακτικές
–εκπαιδευτικές επισκέψεις αγροτικού ενδιαφέροντος.
Την λήξη του τελευταίου προγράμματος κατάρτισης παρακολούθησε με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ο βουλευτής Πέλλας κ. Λάκης Βασιλειάδης ο οποίος εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που επιτελεί ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Το γεωτεχνικό προσωπικό του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας εκφράζει τις
ευχαριστίες του προς όλους τους εκπαιδευτές για τις άρτιες, έγκαιρες και έγκυρες
εισηγήσεις τους, καθώς και στις επιχειρήσεις όπου υλοποιήθηκαν οι πρακτικές ασκήσεις,
για την συμβολή τους στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταρτιζόμενων.

Σχόλια