Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας εξέδωσε ψήφισμα για τη στήριξη των καθαριστριών

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας εξέδωσε ψήφισμα για τη στήριξη των καθαριστριών
14 Μαρτίου, 2014

Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας εξέδωσε ψήφισμα για τη στήριξη των καθαριστριών

των σχολικών κτιρίων, ζητώντας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων την άμεση καταβολή των οφειλομένων μισθών των καθαριστριών σχολικών κτηρίων που έχουν συνάψει συμβάσεις έργου με τις Σχολικές Επιτροπές. Στην απόφαση τονίζεται επίσης ότι αν δεν επιλυθεί το ζήτημα θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με άμεσο κίνδυνο τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων από την ενδεχόμενη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. To ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: - Πρωθυπουργό της Ελλάδας
- Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
- Υπουργό Οικονομικών
- Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
- Βουλευτές του Νομού Πέλλας
- Μ.Μ.Ε.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας ζητά από τoν Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων την άμεση καταβολή των οφειλομένων μισθών των καθαριστριών σχολικών κτιρίων που έχουν συνάψει σύμ-βαση μίσθωσης έργου με τις Σχολικές Επιτροπές.
Αν δεν επιλυθεί το παραπά-νω ζήτημα θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με άμεσο κίνδυνο τη διατάρα-ξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων από την ενδεχόμενη διακοπή των προσφερομένων υπηρεσιών.
Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 55/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας στην 7η συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2014.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φίλιππος Ν. Γκιούρος

Σχόλια