Μήνυμα Δημάρχου Αριδαίας για την 3η Δεκέμβρη

Μήνυμα Δημάρχου Αριδαίας για την 3η Δεκέμβρη
1 Δεκεμβρίου, 2008

Μήνυμα Δημάρχου Αριδαίας για την 3η Δεκέμβρη

Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρίες, αποτελεί μια ημέρα σκέψης και προβληματισμού σχετικά με την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τα τελευταία χρόνια, προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα άτομα αυτά, καθώς και η αποτροπή κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού. Ο στόχος αυτός είναι δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος. Είναι υπόθεση όλων μας, της Πολιτείας, του Δήμου, των δημοτών, του καθένα ξεχωριστά. Όλοι εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε με ευαισθησία στις βασικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και στα αιτήματα τους για ισότιμη μεταχείριση και πλήρη ένταξη στις κοινωνικές δομές. Βασική μας προτεραιότητα, ως δημοτική αρχή, είναι η δημιουργία μιας «φιλικής» πόλης, μιας πόλης που θα τους επιτρέπει να βγουν από το σπίτι τους, να εργαστούν και να νιώσουν ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να αντιληφτούμε ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν έχουν ανάγκη τον οίκτο μας, αλλά την ευαισθητοποίησή μας. Αυτοί είναι άλλωστε οι άνθρωποι, οι οποίοι αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι άτομα με ξεχωριστές δυνατότητες, απαραίτητες στον κοινό μας αγώνα για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη πόλη. Η ουσιαστική στήριξη και η αρωγή του Δήμου Αριδαίας προς τα άτομα με αναπηρίες είναι και πρέπει να θεωρείται δεδομένη και αναμφισβήτητη. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε, με στοχευμένες δράσεις, ούτως ώστε όλοι οι δημότες μας με αναπηρίες να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τις σχετικές παρεμβάσεις του Δήμου.

Σχόλια