ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ.
3 Δεκεμβρίου, 2008

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ.

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου 2008 που είναι η Παγκόσμια αλλά κι η Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Τοπική Ένωση Δήμων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Πέλλας εκπροσωπώντας το σύνολο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης του Νομού υπογραμμίζει κι επιβεβαιώνει το διαρκές ενδιαφέρον και τις ενέργειές της υπέρ των Α.μεΑ. Το σημερινό μας μήνυμα είναι ενταγμένο στο γενικότερο στόχο της ανάδειξης των θεμάτων και της υλοποίησης των δράσεων που προάγουν την αποδοχή και την ενσωμάτωση των Α.μεΑ. στην κοινωνία μας. Αυτό άλλωστε αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας και ταυτόχρονα αποτελεί δικαίωμα των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Τα Α.μεΑ. ζουν δίπλα μας. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε ν’ αποποιηθούμε των ευθυνών μας απέναντί τους. Ούτε να παραβλέψουμε ή να υποτιμήσουμε την ύπαρξή τους. Είναι κομμάτι της καθημερινής πραγματικότητας. Είναι ένα ζωντανό και συνάμα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Η άνιση και διακριτή μεταχείριση σε βάρος τους, όπου υφίσταται, επηρεάζει όχι μόνο τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους αλλά και την ποιότητα και την αρμονία της κοινωνίας, του πολιτισμού και της παιδείας μας. Οφείλουμε, στο πλαίσιο της μη διάκρισης, της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της εφαρμογής του κριτηρίου της προσβασιμότητας, δηλαδή της προσαρμογής του δομημένου περιβάλλοντος, των συγκοινωνιών, της κοινωνίας της πληροφορίας και γενικά των αγαθών και των υπηρεσιών στις ανάγκες των χρηστών με αναπηρία, να διευκολύνουμε τα Α.μεΑ. στους χώρους διαβίωσης, μόρφωσης, εργασίας, συμμετοχής στα κοινά κ.α.. Η Αυτοδιοίκηση εστιάζει το ενδιαφέρον της κι αφουγκράζεται την κραυγή αγωνίας των συμπολιτών μας με αναπηρία. Βεβαιώνει για μια ακόμη φορά, ότι σε κεντρικό επίπεδο η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε συνεργασία με την Πολιτεία και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αλλά και σε τοπικό επίπεδο η Τ.Ε.Δ.Κ. με τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή των Δήμων, της Νομαρχίας και των φορέων που δραστηριοποιούνται αναλόγως στα όρια του Νομού θα στηρίξει τον αδιάκοπο κι ακάματο αγώνα τους για ισότιμη διαβίωση χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Η αλληλεγγύη και η συνοχή είναι βασικοί δείκτες ανθρωπιάς της κοινωνίας μας. Αντιμετωπίζουμε και φροντίζουμε τα ζητήματα των Α.μεΑ. με το δέοντα σεβασμό και με ειλικρινή αγάπη κι ευαισθησία. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Σταύρος Τουφεγγόπουλος Δήμαρχος Εξαπλατάνου

Σχόλια