Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022

Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022
16 Σεπτεμβρίου, 2022

Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας Κατερίνας Ιγνατιάδου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022

Ο Δήμος Σκύδρας συμμετέχει κι αυτή τη χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
(Ε.Ε.Κ.) 2022 – European Mobility Week (E.M.W.).
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον περιβαλλοντικό, οικολογικό θεσμό που υλοποιείται τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και στον οποίο
λαμβάνουν μέρος χώρες, φορείς και πολίτες απ΄όλον τον κόσμο.
Σκοπός του θεσμού είναι η προστασία και η προαγωγή της ποιότητας ζωής και η διαφύλαξη του
περιβάλλοντος μέσω της προώθησης της χρήσης εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και
μεταφορών, ειδικότερα εντός των αστικών περιοχών.
Ως θεσμός ξεκίνησε από την Ευρώπη και τελεί υπό την ευθύνη και το συντονισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη χώρα μας το ρόλο του εθνικού συντονιστή έχει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.
Το θέμα της Ε.Ε.Κ. 2022 έχει ως τίτλο: «Καλύτερες συνδέσεις» και με το σύνθημα «Συνδυάζω –
Μετακινούμαι» παροτρύνονται οι πολίτες να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους τη χρήση
όλο και περισσότερων, κατά το δυνατόν, βιώσιμων, οικολογικών τρόπων και μέσων σ΄όλη την
κλίμακα των μετακινήσεων και μεταφορών στον αστικό κι υπεραστικό χώρο.
Με δεδομένα και διογκούμενα τα προβλήματα του δομημένου περιβάλλοντος, ακόμη και στις
επαρχιακές πόλεις (κυκλοφοριακό, ρύπανση, έλλειψη ελεύθερων, κοινόχρηστων χώρων,
πρασίνου κ.ά) θα πρέπει η πολιτεία να προωθήσει περαιτέρω λύσεις, να χρηματοδοτήσει έργα
και δράσεις, να δώσει κίνητρα, να στηρίξει στον τομέα αυτό την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε οι
πολίτες να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο και να διευκολυνθούν στη χρήση εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησής τους.
H φετινή E.E.K. ας αξιοποιηθεί ώστε με τη συνεργασία και τη συμβολή όλων μας να
προωθήσουμε πρωτοβουλίες, ενέργειες κι έργα που θα προστατέψουν τη σωματική και ψυχική
μας υγεία, θα διευκολύνουν, θ΄αποφορτίσουν και θα κάνουν τη ζωή μας πιο ανθρώπινη, πιο
χαμογελαστή, πιο άνετη και το περιβάλλον μας βιώσιμο κι ευχάριστο.
Ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος Σκύδρας έχουμε στο κέντρο της στρατηγικής, της πολιτικής και
των αποφάσεων μας τον άνθρωπο και την κοινωνία με τις ανάγκες και τις αξίες τους κι αυτό το
επιβεβαιώνουμε καθημερινά με τη συμπεριφορά, τις πράξεις και τα έργα μας!

Η Δήμαρχος Σκύδρας
Κατερίνα Ιγνατιάδου

Σχόλια