Μονιμοποίηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Μονιμοποίηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
27 Μαρτίου, 2008

Μονιμοποίηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Νέα νομοθετική ρύθμιση για την μονιμοποίηση των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θ. Τζάκρη με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Όπως επισημαίνει η κ. Τζάκρη, από την ψήφιση της πιο πρόσφατης ρύθμισης για την μονιμοποίηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων καθηγητών, δηλαδή από τον ν.3255/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων», έχει παρέλθει πολύς χρόνος, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά συμβασιούχων εκπαιδευτικών με μεγάλη προϋπηρεσία που βιώνουν έντονη εργασιακή ανασφάλεια, έχουν περιέλθει σε καθεστώς ομηρίας και δίκαια ζητούν την μονιμοποίησή τους. Σύμφωνα με τον ν.3255/2004, όσοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι είχαν συμπληρώσει 30 μήνες προϋπηρεσίας μέχρι τις 30/6/2004 μονιμοποιούνται στη δημόσια εκπαίδευση πέραν των οριζόμενων ποσοστών του πίνακα ΑΣΕΠ (60%) και του πίνακα προϋπηρεσίας (από 25% αυξήθηκε με τον εν λόγω νόμο σε 40%) και μέχρι το σχολικό έτος 2007/2008, αναφέρει η βουλευτής. Επειδή ο Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών έχει μεγαλώσει πολύ, συνεχίζει η κ. Τζάκρη, κρίνεται επιβεβλημένη η θέσπιση μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης στο ίδιο πλαίσιο με τον ν.3255/2004 που θα ορίζει ομοίως το καταληκτικό έτος διορισμού των εκπαιδευτικών έπειτα από ορισμένων μηνών προϋπηρεσία.-

Σχόλια