Μουσείο για την Έδεσσα

Μουσείο για την Έδεσσα
12 Δεκεμβρίου, 2007

Μουσείο για την Έδεσσα

Μετά την υπογραφή από τον Υπουργό Πολιτισμού, Μιχάλη Λιάπη της απόφασης για την ίδρυση νέων αρχαιολογικών μουσείων σε πρωτεύουσες νομών των περιφερειών Μακεδονίας- Θράκης ο Βουλευτής Πέλλας και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης, Ιορδάνης Τζαμτζής με επιστολή του ζητεί να προχωρήσει η διαδικασία για την ένταξη του έργου κατασκευή αρχαιολογικού μουσείου στην Έδεσσα στο τέταρτο ΚΠΣ. O Δήμος της Έδεσσας ήδη έχει προτείνει χώρους για την ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου και έχει εκπονηθεί μελέτη για την ανέγερση του μουσείου με την συνδρομή και τις υποδείξεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η μελέτη αυτή έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο (ΚΑΣ) και έχει εκπονηθεί και μουσειολογική μελέτη από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ακόμη έχει εκπονηθεί μελέτη για την ανέγερση του μουσείου από τον Δήμο Έδεσσας με την συνδρομή και τις υποδείξεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας και η μελέτη αυτή έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο (ΚΑΣ). Να σημειωθεί ότι έχει εκπονηθεί και μουσειολογική μελέτη από την αρχαιολογική υπηρεσία. Η πόλη της Έδεσσας παρουσιάζει απόλυτη ετοιμότητα όσον αφορά την διαδικασία για την ένταξη στο τέταρτο ΚΠΣ του έργου για την κατασκευή του αρχαιολογικού μουσείου Έδεσσας. Με δεδομένη λοιπόν την ωριμότητα του έργου αυτού σε μελέτες σας πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία για την ένταξη του έργου κατασκευή αρχαιολογικού μουσείου Έδεσσας στο τέταρτο ΚΠΣ.

Σχόλια