Να τηρηθούν οι καλοκαιρινές προεκτιμήσεις για τις ζημιές των δενδροκαλλιεργητών

Να τηρηθούν οι καλοκαιρινές προεκτιμήσεις για τις ζημιές των δενδροκαλλιεργητών
3 Απριλίου, 2009

Να τηρηθούν οι καλοκαιρινές προεκτιμήσεις για τις ζημιές των δενδροκαλλιεργητών

Σχόλια