Νέα Ψηφιακή εποχή

Νέα Ψηφιακή εποχή
30 Ιουλίου, 2008

Νέα Ψηφιακή εποχή

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα με θέμα «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αριδαίας», η οποία υλοποιήθηκε με αφορμή την ένταξη του Δήμου στη Νέα Ψηφιακή εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μέσα από την ιστοσελίδα, η οποία εντάσσεται στο έργο των Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών, ο Δήμος Αριδαίας πλέον μπορεί να παράσχει: · Πλήρη παρουσία της ταυτότητας του στο Διαδίκτυο · Παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους δημότες Εξωστρεφή χαρακτήρα, φιλικό και διαδραστικό κανάλι εξυπηρέτησης προς τον πολίτη · Αμφίδρομη επικοινωνία καθώς και Οικονομικές συναλλαγές με τους πολίτες Στον Δήμο Αριδαίας, έχoυν στηθεί δύο περίπτερα, ένα στο ΚΕΠ και ένα στην Κεντρική Πλατεία, όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τη Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη από τις 7:30 το πρωί έως τις 14:30 το μεσημέρι.

Σχόλια