Νέο Πρόγραμμα Αγροτ.Ανάπτυξης

Νέο Πρόγραμμα Αγροτ.Ανάπτυξης
28 Ιανουαρίου, 2008

Νέο Πρόγραμμα Αγροτ.Ανάπτυξης

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένο αίσθημα ευθύνης τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Δυστυχώς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβλήθηκε στην Ε.Ε. με πρόχειρες διαδικασίες χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της Γεωργίας στην Ελλάδα με αποτέλεσμα η δημοσιοποίησή του να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις από το σύνολο, σχεδόν του αγροτικού κόσμου. Είναι γνωστό σε όλους πλέον, ότι σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μειώνονται ή εξαλείφονται οι επιδοτήσεις στη Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία, μειώνονται οι επιδοτήσεις στο Μέτρο μείωσης της νιτρορύπανσης, ενώ γενικά στον Άξονα των Αγροπεριβαλλοντικών τα ποσά που προβλέπονται να δοθούν στους νέους δικαιούχους των Μέτρων είναι αισθητά μικρότερα σε σχέση με αυτά που δόθηκαν κατά το Γ΄ ΚΠΣ. Υπό το βάρος των γενικευμένων αντιδράσεων το ΥΑΑ&Τ αναγκάστηκε να παραδεχτεί το σφάλμα του και είναι χαρακτηριστικό ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου ολόκληρος ο Άξονας 2 του ΠΑΑ που αφορά τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα δεν υπάρχει πλέον αλλά άντ’ αυτού υπάρχει η ένδειξη «κείμενο προς αναθεώρηση». Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας με την οργάνωση και τα στελέχη που διαθέτει έχει έτοιμες προτάσεις σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΑΑ και είναι αποφασισμένη να προασπίσει με κάθε τρόπο και μέσο τα συμφέροντα των αγροτών και της ανάπτυξης της Γεωργίας της Πέλλας. Κατά τις επόμενες ημέρες θα κλιμακώσει τις ενέργειές της και θα πυκνώσει τις επαφές της με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου της Πέλλας έτσι ώστε να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση του δύσκολου προβλήματος που ανέκυψε εξαιτίας του πρόχειρου ΠΑΑ.

Σχόλια