ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
13 Δεκεμβρίου, 2023

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας
σας ενημερώνει για το Χριστουγεννιάτικο Εορταστικό ωράριο των καταστημάτων .

ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Κυριακή 17/12/2023 11:00-16:00
Δευτέρα 18/12/2023 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Τρίτη 19/12/2023 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Τετάρτη 20/12/2023 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Πέμπτη 21/12/2023 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Παρασκευή 22/12/2023 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο 23/12/2023 09:00-16:00
Κυριακή 24/12/2023 11:00-18:00
Δευτέρα 25/12/2023 Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Υ Γ Ε Ν Ν Α
Τρίτη 26/12/2023 Α Ρ Γ Ι Α
Τετάρτη 27/12/2023 09:00-14:00 & 17:00-21:00
Πέμπτη
Παρασκευή

28/01/2023
29/01/2023

09:00-14:00 & 17:00-21:00
09:00-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη

30/12/2023
31/01/2023
01/01/2024
02/01/2024

09:00-16:00
11:00-16:00
Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α
Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ-ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ

Κυριακή 17/12/2023 11:00-16:00
Δευτέρα 18/12/2023 08:00-14:00 & 17:00-21:00
Τρίτη 19/12/2023 08:00-14:00 & 17:00-21:00
Τετάρτη 20/12/2023 08:00-14:00 & 17:00-21:00
Πέμπτη 21/12/2023 08:00-14:00 & 17:00-21:00
Παρασκευή 22/12/2023 08:00-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο 23/12/2023 08:00-16:00
Κυριακή 24/12/2023 11:00-18:00
Δευτέρα 25/12/2023 Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Υ Γ Ε Ν Ν Α
Τρίτη 26/12/2023 Α Ρ Γ Ι Α

Τετάρτη 27/12/2023 08:00-14:00 & 17:00-21:00
Πέμπτη
Παρασκευή

28/01/2023
29/01/2023

08:00-14:00 & 17:00-21:00
08:00-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη

30/12/2023
31/01/2023
01/01/2024
02/01/2024

08:00-16:00
11:00-16:00
Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α
Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

ΚΟΥΡΕΙΑ-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

Κυριακή 17/12/2023 11:00-16:00
Δευτέρα 18/12/2023 08:30-14:00 & 17:00-21:00
Τρίτη 19/12/2023 08:30-14:00 & 17:00-21:00
Τετάρτη 20/12/2023 08:30-14:00 & 17:00-21:00
Πέμπτη 21/12/2023 08:30-14:00 & 17:00-21:00
Παρασκευή 22/12/2023 08:30-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο 23/12/2023 08:30-17:00
Κυριακή 24/12/2023 11:00-19:00
Δευτέρα 25/12/2023 Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Υ Γ Ε Ν Ν Α
Τρίτη 26/12/2023 Α Ρ Γ Ι Α
Τετάρτη 27/12/2023 08:30-14:00 & 17:00-21:00
Πέμπτη
Παρασκευή

28/01/2023
29/01/2023

08:30-14:00 & 17:00-21:00
08:30-14:00 & 17:00-21:00

Σάββατο
Κυριακή
Δευτέρα
Τρίτη

30/12/2023
31/01/2023
01/01/2024
02/01/2024

08:30-17:00
11:00-17:00
Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α
Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

Σχόλια