Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ WWF «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2009»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ WWF «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2009»
26 Μαρτίου, 2009

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ WWF «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 2009»

Σχόλια