«Ο Δήμος στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης»

«Ο Δήμος στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης»
2 Ιουλίου, 2010

«Ο Δήμος στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης»

Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση (Συνημμένο Πρόγραμμα), που διοργανώνει η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., με την υποστήριξη της Τράπεζας EUROBANKEFGErgasiasA.E., την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010 και ώρα 20.00μμ στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Γιαννιτσών, με θέμα: «Ο Δήμος στην εποχή της Πράσινης Ανάπτυξης» Η Εκδήλωση απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πέλλας και έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση τους γύρω από αναδυόμενες και τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης εν μέσω κρίσης. Κύριο θέμα της Εκδήλωσης θα αποτελέσουν τα Προγράμματα επιδότησης ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων για επενδύσεις προς την κατεύθυνση της ενεργειακής οικονομίας και της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις οικίες και βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις. Ειδική αναφορά θα γίνει στα Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας: «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» & «Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον». Για την πληρέστερη κι εγκυρότερη ενημέρωση των πολιτών, τις εισηγήσεις πρόκειται να διενεργήσουν ανώτατα στελέχη, ειδικοί εμπειρογνώμονες και εξειδικευμένοι σύμβουλοι κεντρικών Φορέων και Οργανισμών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που άπτονται των θεμάτων Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης & Ευαισθητοποίησης. Η εφαρμογή 'πράσινων πρωτοβουλιών' καθώς και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο αποτελούν 'ευκαιρία' για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρύτερης περιοχής, ενώ, ταυτόχρονα, 'μέσο' για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αστικές περιοχές. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 'Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ'   Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010, 20.00μ.μ. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Γιαννιτσών   20:00 – 20:15 Προσέλευση – Εγγραφές 20:15 – 20:30 Χαιρετισμός Δημάρχου, κου Νικολάου Παπανικολάου Χαιρετισμοί Επίσημων Προσκεκλημένων Ενότητα Ι: «Στρατηγικές & Προτεραιότητες που άπτονται της Πράσινης Ανάπτυξης» 20:30 – 20:45 «Πράσινες Πόλεις & Χρηματοδοτικά Εργαλεία» , κα Αργυροπούλου Κυριακή, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Στέλεχος Τμήματος Αστικής και Χωρικής Ανάπτυξης, ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε Ενότητα ΙΙ: «Προοπτικές & Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Ιδιωτών & Επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης»: 20:45 – 21:00 Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας, κος Αθανάσιος Παπότης, Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Στέλεχος Τομέα Διαχείρισης Έργων & Προγραμμάτων ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. : «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» «Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» 21:00 – 21:15 Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Φωτοβολταϊκά: Παραδείγματα χρηματοδότησης ιδιωτών για το «Ειδικό Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε δώματα και στέγες κτιρίων», κος Δ. Γληνός, SupervisorΒ. Ελλάδος- Υποδιεύθυνση Πωλήσεων Δανείου Δίκτυο Καταστημάτων, Τράπεζα EFGEurobankErgasiasΑ.Ε. 21:15 – 21:30 Ανοικτή Συζήτηση Συντονιστής Πάνελ: κος Θεόδωρος Γοτουχίδης, Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Δ. Γιαννιτσών  

Σχόλια