Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ

Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
1 Απριλίου, 2008

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ - ΚΕ.ΜΑΚ), το Επιμελητήριο Πέλλας και η ΕΤΑΕΠ – Γραφείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διοργανώνουν την Τετάρτη 9 Απριλίου και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας ενημερωτική εκδήλωση με θέματα: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ. Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κύριος Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Δρ. Αλέξανδρος Παπαρσένος. Η Εκδήλωση συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχόλια