Οδική σήμανση στην Αριδαία

Οδική σήμανση στην Αριδαία
26 Νοεμβρίου, 2008

Οδική σήμανση στην Αριδαία

Μέριμνα για την οδική σήμανση, οριζόντια και κάθετη, του οδικού δικτύου του Δήμου, λαμβάνει ο Δήμος Αριδαίας, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών άνετων και ασφαλών μετακινήσεων για οχήματα και πεζούς. Στα πλαίσια αυτά, προχωρά στην τοποθέτηση και συντήρηση πινακίδων σήμανσης και στη διαγράμμιση του οδοστρώματος με κοινές διαγραμμίσεις διαχωρισμού λωρίδων και διαβάσεις πεζών. Oσυνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40.000€ (35.000€ για την κάθετη και 5.000€ για την οριζόντια σήμανση). Ήδη στην έδρα του Δήμου και σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα έχουν τοποθετηθεί περίπου 140 πινακίδες σήμανσης, ρυθμιστικές, πληροφοριακές και απαγορευτικές της κυκλοφορίας. Πέρα από τις πινακίδες, ο Δήμος προχώρησε στην τοποθέτηση 105 καθρεφτών κυρίως στα Τοπικά Διαμερίσματα, 4 νέων στάσεων αστικής συγκοινωνίας και στη διαγράμμιση 21 διαβάσεων πεζών. Των παρεμβάσεων αυτών προηγήθηκε πλήρης και εμπεριστατωμένη μελέτη και καταγραφή των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και οι προτάσεις και οι υποδείξεις των αρμόδιων φορέων και των δημοτών, με τους οποίους ο Δήμος Αριδαίας ήρθε σε συνεννόηση, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος. Οι εργασίες της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης του οδικού δικτύου συνεχίζονται, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρόκειται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Σχόλια