ΟΓΑ-Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων θεάματος

ΟΓΑ-Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων θεάματος
12 Νοεμβρίου, 2008

ΟΓΑ-Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων θεάματος

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων θεάματος (εισιτήρια θεάτρου) υλοποιεί και φέτος ο ΟΓΑ, για τη χειμερινή περίοδο 2008-2009, προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, χωρίς κλήρωση, αίτηση ή οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερομένων, με στόχο την ενίσχυση των ψυχαγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παροχών, στο πλαίσιο των δράσεων της «Αγροτικής Εστίας». Το πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελτίων θεάματος (συνολικής δαπάνης για τον ΟΓΑ (1.360.000 €), ξεκινάει την 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 και απευθύνεται σε 80.000 ασφαλισμένους, συνταξιούχους του Οργανισμού καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα δελτία θεάματος, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όλης της χώρας, για τις σημαντικότερες Θεατρικές Σκηνές και για πληθώρα θεατρικών παραστάσεων ελεύθερης επιλογής τους σε όλες τις μεγάλες πόλεις: ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής δελτίων θεάματος είναι:
1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
2. Οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ
3. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (σύζυγοι και παιδιά)
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι:
Η κατοχή βιβλιαρίου υγείας του Ο.Γ.Α. σε ισχύ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα Δελτία Θεάματος (εισιτήρια θεάτρου) και ο Κατάλογος των Συμβεβλημένων Θεάτρων θα χορηγούνται, από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας, στα οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, ανεξάρτητα του τόπου διαμονής τους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας το βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ (θεωρημένο) και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Επίσης ο ΟΓΑ, μέσω των προγραμμάτων δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου της «Αγροτικής Εστίας», θα διαθέτει εισιτήρια και για παιδικές σκηνές.

Σχόλια