Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης του 4ου Παιδικού Σταθμού στις Εργατικές Κατοικίες

Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης του 4ου Παιδικού Σταθμού στις Εργατικές Κατοικίες
27 Φεβρουαρίου, 2009

Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης του 4ου Παιδικού Σταθμού στις Εργατικές Κατοικίες

Σχόλια