ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
28 Νοεμβρίου, 2022

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Αρχαιρεσίες Ανάδειξης Νέου ΔΣ και Άλλων Οργάνων του Συλλόγου

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 στην αίθουσα του εντευκτηρίου του ΕΟΣ Εδεσσας, συνήλθε σε απαρτία το ΔΣ του Συλλόγου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού και συζήτησε σχετικά με τα μέλη που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή  27 Νοεμβρίου 2022.

  1. Αφού εξετάστηκε ο κατάλογος των μελών του συλλόγου αποφασίστηκε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, με την προϋπόθεση, να έχουν τακτοποιήσει μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

  1. Ο πλήρης κατάλογος των υποψηφίων είναι ο παρακάτω:

    α) Για τη θέση του Προέδρου

  1. Νάντσης Γεώργιος
  2. Παρασκευόπουλος Θεοδόσιος

    β) Για θέση στο ΔΣ

        1) Αϊβάτογλου Δημήτριος

        2) Αραμπατζής Άγγελος

        3) Δάμος Κωνσταντίνος

        4) Εμερτζίδης Δημήτριος

        5) Καδρέφης Πέτρος

        6) Κάρτα Ανδρονίκη

        7) Πριβατητσάνης Βασίλειος

        8) Συκοβάρας Αλέξανδρος

    γ) Για την Εξελεγκτική επιτροπή

        1) Ανθόπουλος Σάββας

        2) Ζαρκάδας Απόστολος

        3) Καρακατσάνης Βασίλειος

Για το ΔΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νάντσης Γεώργιος                Θεοδόσιος Παρασκευόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βεροίας 21, 58200 Έδεσσα

Πληροφορίες: Νάντσης Γεώργιος

Τηλ.: 6976586359

email: [email protected]

Σχόλια