Παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΓΑ όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων κάτω των 2000 κατοίκων

Παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΓΑ όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων κάτω των 2000 κατοίκων
27 Μαρτίου, 2009

Παραμένουν στην ασφάλιση του ΟΓΑ όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών ξενοδοχειακών μονάδων κάτω των 2000 κατοίκων

Σχόλια