Παρουσίαση ονόματος και λογοτύπου Δημοτικής Παράταξης

Παρουσίαση ονόματος και λογοτύπου Δημοτικής Παράταξης
2 Αυγούστου, 2023

Παρουσίαση ονόματος και λογοτύπου Δημοτικής Παράταξης

Με αίσθημα ευθύνης και επιδιώκοντας ευρύτερες κοινωνικές συναινέσεις και συνεργασία
με ενεργούς πολίτες και ομάδες πολιτών, ονομάσαμε τη Δημοτική μας Παράταξη
«Συνεργασία Ευθύνης».
Ο σχεδιασμός του λογοτύπου απεικονίζει με αφαιρετικό τρόπο τα αρχικά γράμματα των
δύο εννοιών του ονόματος, ενώ παράλληλα μέσα από τους σχηματισμούς του και την
επιλογή χρωμάτων στέλνει μηνύματα...
Οι στήλες συμβολίζουν τη σταθερότητα, τα τρίγωνα που δημιουργούν βέλη στοχεύοντας
διάφορες κατευθύνσεις δείχνουν έναν πολιτικό σχηματισμό με πολλαπλούς αναπτυξιακούς
στόχους, η πολυπλοκότητα των επιμέρους σχημάτων δείχνει τη στρατηγική επιλογή της
ποικιλομορφίας και η κατεύθυνση των γραμμών δείχνει τον σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα
της Δημοτικής Παράταξης.
Παράλληλα, η επιλογή των χρωμάτων δείχνει ότι δεν υπάρχουν πολιτικά στεγανά, ούτε
διάθεση να εκφραστούν συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι, παρά μόνο ευρύτερες κοινωνικές
δυνάμεις στοχεύοντας την ευημερία και προκοπή του τόπου μας.

Με εκτίμηση

Γιάννης Μουράτογλου
υποψήφιος Δήμαρχος Έδεσσας

Σχόλια