ΠΕΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»

ΠΕΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους  όλο τον καιρό»
3 Οκτωβρίου, 2022

ΠΕΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό»

Θ. Θεοδωρίδης: «Γιατί δεν φέρνετε και τις δύο λύσεις (λήψη δανείου ή Σ.Ε.Α.)να
αποφασίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο;»
Στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν οι πολίτες του Δήμου μας, αφού η εμμονή της
Δημοτικής Αρχής να ξαναφέρει για ψήφιση το θέμα της λήψης δανείου για την
αντικατάσταση λαμπτήρων με led κατέληξε σε φιάσκο.
Μπορεί να επιστράτευσαν ακόμα και την κατάτμηση του έργου (ελέγχεται για τη
νομιμότητα η ενέργεια αυτή) σε λήψη δανείου 3.000.000,00€ που απαιτεί την απόλυτη
πλειοψηφία, αλλά επιμένουν εγωιστικά να μην φέρνουν (άγνωστο για ποιον λόγο) την
εναλλακτική πρόταση με τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης.
Έτσι λοιπόν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πέλλας μεταξύ των
άλλων, επανήλθε προς ψήφιση η εισήγηση του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, για
την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led για την εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου μας» με λήψη δανείου 6.000.000€. Μάλιστα
εναλλακτικά δόθηκε η δυνατότητα λήψης δανείου 3.000.000,00€ που χρειάζεται μικρότερη
πλειοψηφία.
Οφείλουμε για μια ακόμη φορά να φέρουμε σε γνώση των πολιτών μας τη στάση
που τηρήσαμε ως παράταξη «Πέλλα Μπροστά». Καταρχήν η εκτέλεση ενός έργου που θα
έφερνε πολλαπλά οφέλη προς του Δημότες μας βρίσκει σύμφωνους. Τη στιγμή που
γειτονικοί μας Δήμοι έχουν εδώ και χρόνια προχωρήσει στην αντικατάσταση φωτιστικών
σωμάτων και έχουν εξοικονομήσει τεράστια ποσά ειδικότερα μετά την τρέχουσα
ενεργειακή κρίση, δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε.
Με αυτό που συνεχίζουμε να διαφωνούμε όμως κάθετα, είναι να εγκρίνουμε τη
σύναψη δανείου ύψους 6.000.000,00€ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων
τη στιγμή που προεκλογικά ο Δήμαρχος όχι μόνο αφόριζε τα δάνεια των Καποδιστριακών
Δήμων, αλλά μας διαβεβαίωνε ότι ο Δήμος πλέον διαθέτει ένα μαξιλαράκι εκατομμυρίων
ευρώ για έργα την περίοδο 2019 - 2023.
Για τον λόγο αυτό υπεραμυνθήκαμε για μια ακόμη φορά τη λύση της κατάρτισης
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και να μην προχωρήσουμε στη λήψη δανείου 6.000.000€
που θα επιβάρυνε τους δημότες.
Να υπενθυμίσουμε ότι η Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από
τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν.
3855/2010 (άρθρο 16) και ειδικότερα ως Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς

διάρκειας, γίνεται με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών
αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της
επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου.
Ο Δήμος Πέλλας, στην περίπτωση αυτή, θα έχει ως όφελος την Εγγυημένη Απόδοση
(περίπου 30% επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον
Ανάδοχο). Το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της
εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.
Επίσης μια άλλη παράμετρος είναι ότι ο Δήμος θα εξοικονομήσει και το κόστος για τη
συντήρηση δώδεκα ετών όλου του δικτύου με τα φωτιστικά led. Πρέπει να τονίσουμε
ακόμα ότι αποδεσμεύονται σημαντικοί πόροι (χρηματικοί και ανθρώπινου δυναμικού) που
μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες εργασίες.
Γίνεται άμεσα αντιληπτό η διαφορά φιλοσοφίας που έχουμε, με δεδομένο ότι για
ένα τέτοιο έργο μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης και
όχι αυτό της δανειοδότησης.
Σίγουρα όμως θα έπρεπε να είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης
ενέργειας στο Δήμο μας εδώ και πολλά χρόνια και έτσι θα είμασταν θωρακισμένος από την
ενεργειακή κρίση που μαστίζει την Ευρώπη.
Για παράδειγμα δεν αξιοποιήσαμε τις ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημοσίων Κτιρίων
ούτε και την τοποθέτηση ενδεχομένως φωτοβολταϊκών συστημάτων για netmetering.
Επισκέφθηκα την Έκθεση Beyond όπου εκεί με λύπη μου διαπίστωσα ότι Δήμοι της χώρας
μας έχουν αξιοποιήσει προγράμματα για Smartcities και γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και
στιγμή τις καταναλώσεις σε όλες τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν και
σχεδιάζουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
Σαν παράταξη δεσμευόμαστε ότι αφού παραλάβουμε άμεσα την συνταχθείσα
μελέτη από το Δήμο για αντικατάσταση λαμπτήρων θα προχωρήσουμε σε σύνταξη
πρότασης για Σ.Ε.Α. γιατί πραγματικά θέλουμε να γίνει το έργο. Αυτό που δεν θέλουμε
όμως είναι οι πολίτες της Πέλλας να φορτωθούν με δάνεια που ο ίδιος ο Δήμαρχος τα
έριχνε στην πυρά προεκλογικά.

Σχόλια