Πωλητές λαικών αγορών

Πωλητές λαικών αγορών
14 Φεβρουαρίου, 2008

Πωλητές λαικών αγορών

Ο βουλευτής Ιορδάνης Τζαμτζής, με την κατάθεση αναφοράς του στη Βουλή, παρεμβαίνει και αναδεικνύει ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει και αφορά την τελευταία τροποποίηση της παρ. 1 του αρθ. 17 του ν. 1023/1980, όπως αυτή διατυπώθηκε στην παρ.5 του αρθ.15 του ν. 3557/2007. Με βάση την τελευταία αυτή τροποποίηση , το ύψος του «ημερήσιου χρηματικού δικαιώματος», το οποίο έχει αντικαταστήσει κάθε καταβαλλόμενο στο παρελθόν υπέρ του οικείου Δήμου ή Κοινότητας της χώρας τέλος ή άλλο δικαίωμα, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται πλέον για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών –Πειραιώς με απόφαση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για τις λοιπές Λαϊκές Αγορές της χώρας. Ο κ. Τζαμτζής τόνισε πως εφόσον πλέον έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, του οποίου ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας είναι ίδιος με τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών –Πειραιώς , είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να τροποποιηθεί το αρθ. 17 ώστε για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης να καθορίζεται το ύψος του «ημερησίου δικαιώματος», η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια με απόφαση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Επίσης ο Βουλευτής ζήτησε την τροποποίηση της παρ. 4 του αρθ. 17 του ν. 1023/1980 σχετικά με ορισμένους από τους δικαιούχους του ως άνω «ημερήσιου δικαιώματος» το οποίο αποδίδεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και σε οποιοδήποτε φορέα με όμοιο σκοπό. Όμως, όπως είναι γνωστό , οι παραπάνω Ομοσπονδίες δεν είναι Πανελλήνιες, αφού εκπροσωπούν κυρίως τα αντίστοιχα Σωματεία της Ν.Α. Αθηνών- Πειραιώς συνεπώς δεν είναι δυνατό να αποδίδονται σε δύο τοπικές Ομοσπονδίες ποσοστά από χρήματα που καταβάλουν οι παραγωγοί και οι πωλητές των Λαϊκών Αγορών ολόκληρης της Ελλάδος . Με την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου ο Βουλευτής ζητά το ποσοστό αυτό , εφόσον δεν υπάρχει Πανελλήνια Ομοσπονδία να καταβάλλεται αναλογικά σε όλες τις υπάρχουσες αντίστοιχες Ομοσπονδίες που περιλαμβάνουν τα Σωματεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατ’ επέκταση και στην Ομοσπονδία Κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει και το σωματείο παραγωγών του Νομού Πέλλας. Ο κ. Τζαμτζής με την αναφορά αυτή δείχνει έμπρακτα και για ακόμα μία φορά το ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των πολιτών του Νομού.

Σχόλια