«Πρόγραμμα Απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων»

«Πρόγραμμα Απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων»
17 Ιουνίου, 2010

«Πρόγραμμα Απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων»

Από τη Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας ανακοινώνεται ότι σήμερα στις 16-06-2010, ημέρα Τετάρτη, έγινε ανάρτηση νέας κατάστασης πληρωμής που αφορά δικαιούχους του «Προγράμματος Απειλούμενων με Εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων». (Αφορά την περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Γεωργίας Έδεσσας.) Οι ενδιαφερόμενοι δύναται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, να υποβάλλουν ένσταση. Οι εν λόγω ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και το ανάλογο έντυπο.

Σχόλια