Προγράμματα Κέντρου Eκπαίδευσης Ενηλίκων

Προγράμματα Κέντρου Eκπαίδευσης Ενηλίκων
27 Μαρτίου, 2008

Προγράμματα Κέντρου Eκπαίδευσης Ενηλίκων

Το Κέντρο Eκπαίδευσης Ενηλίκων του νομού Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες του δήμου Έδεσσας, ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Απριλίου θα ξεκινήσει η υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων, διάρκειας 25 ωρών το καθένα, τα οποία θα είναι και τα τελευταία του εκπαιδευτικού έτους 2007-2008: 1. Ψυχαγωγία και ενημέρωση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Απευθύνεται σε ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το ΙΝΤΕΡΝΕΤ και η σύγχρονη κοινωνία της πληροφόρησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν τα βασικά για το Διαδίκτυο και την επικοινωνία με αυτό, για μηχανές αναζήτησης, πολυμέσα, μουσική-εφημερίδες-παιγνίδια και αγορές στο Διαδίκτυο. 2. Σωματική και Ψυχική Υγεία με βασικό στόχο την απόκτηση γνώσεων για θέματα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας. Συμμετέχουν ενήλικες ανεξάρτητα από επίπεδο εκπαίδευσης. Μένουν για συμπλήρωση 9 κενές θέσεις . 3. Διατροφή για ενήλικες ανεξάρτητα από επίπεδο εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες.Μένουν 9 κενές θέσεις 4. Μάρκετινγκ. Συμμετέχουν ενήλικες με απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου.Σκοπός η ανάλυση μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων Μάρκετινγκ. Μένουν για συμπλήρωση 10 κενές θέσεις. 5. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων για ενήλικες με απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου που επιθυμούν να γνωρίσουν τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα συστήματα που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και εν γένει των οικονομικών οργανισμών.Μένουν για συμπλήρωση 10 κενές θέσεις. 6. Το Φυσικό Περιβάλλον & η Προστασία του για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου. Σκοπός η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, η εξοικείωση με βασικές έννοιες και αρχές καθώς και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 7. Πολιτιστικός Τουρισμός - Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: γνωριμία με τον τουρισμό ως ένα τρόπο προσέγγισης του πολιτισμού, τα πολλαπλά οφέλη του πολιτιστικού τουρισμού και τις σύγχρονες μορφές τουρισμού, πληροφόρηση για ενδεδειγμένους προορισμούς και πιθανούς κινδύνους. Για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού και επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και Τετάρτη 1 Απριλίου, στο ΚΕΕ ΠΕΛΛΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, Στάση Σμαρέκα (στο δρόμο για τους Λύκους), ώρες 9.30-18.30 Πληροφορίες τηλ.-φαξ 23810-28842. Ε-mail: [email protected]Δικτυακός τόπος: www.ideke.edu.gr/kee. Προϊστάμενος: Παναγιωτίδης Γεώργιος Υπεύθυνη Εκπ/σης: Δίτσου Μαρία Γραμματέας Σολακίδης: Δημήτριος Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%.

Σχόλια