Προσέλκυση ξένων επενδυτών

Προσέλκυση ξένων επενδυτών
28 Ιανουαρίου, 2008

Προσέλκυση ξένων επενδυτών

Στα πλαίσια υλοποίησης μακροχρόνιων στρατηγικών, για την ανάπτυξη του Νομού Πέλλας και ειδικότερα για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων ο Νομάρχης Πέλλας, Μιχάλης Καραμάνης, πραγματοποίησε συνάντηση γνωριμίας έπειτα από πρόσκληση του ιδίου με μεγάλο ξένο επενδυτή που αναπτύσσεται στον τομέα της παραγωγής βιοενέργειας με χρήση βιομάζας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25/01/2008 στο γραφείο του Νομάρχη παρουσία του ιδίου και του Αντινομάρχη, Χρήστου Χατζηαντωνίου, αρμόδιο για τον Αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και αντιπροσωπείας του ξένου επενδυτή. Αντικείμενο συζήτησης απετέλεσαν οι προοπτικές ένταξης αγροτικών περιοχών του Νομού Πέλλας στη μεγάλη επενδυτική πρόθεση του ξένου επενδυτή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Νομάρχης δήλωσε: «η εξασφάλιση της επένδυσης στο Νομό Πέλλας θα αποφέρει μακροχρόνια λύση στο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα και θα εξασφαλίσει τις αγροτικές παραγωγές για τα επόμενα 20 χρόνια. Επιπρόσθετα οφέλη θα προκύψουν για παράδειγμα στην ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας, στη συμβολαιακή Γεωργία, στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.τ.λ».

Σχόλια