Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρείου στο Δημοτικό

Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρείου στο Δημοτικό
29 Δεκεμβρίου, 2008

Πρόσκληση σε συνεδρίαση για την εκλογή νέου Προεδρείου στο Δημοτικό

Ο νέος πρόεδρος και τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών θα εκλεγούν στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Δ.Σ. στο Δημαρχείο μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου του πλειοψηφίας, η οποία έχει ως εξής: Σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., προκειμένου να εκλέξουμε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη Δημοτική περίοδο 2009- 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 104 του Ν.3463/2006(Ν.Δ.Κ.Κ) .

Σχόλια