ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
19 Μαρτίου, 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Σχόλια