Προστασία των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Προστασία των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
19 Ιουνίου, 2008

Προστασία των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Νομοθετική ρύθμιση που να περιέχει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και εποχικά εργαζομένων σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, ώστε να απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Θ Τζάκρη με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. Αφορμή για την ερώτηση αποτέλεσε η εγκύκλιος Α20/417/13/26-05-2008 του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία τίθεται σε εφαρμογή, ενάμισι χρόνο μετά την ψήφισή του, το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 3518/2006, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απασχόλησή τους αυτή. Καθώς και το γεγονός ότι σε εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου καλούνται οι εποχικά εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία να δηλώσουν ότι « … επιθυμούν να εξαιρεθούν από την ασφάλεια του ΙΚΑ». Όπως αναφέρει η κ. Τζάκρη όλα αυτά γίνονται παρά την υπόσχεση τόσο του τότε αρμόδιου υφυπουργού Απασχόλησης, όσο και σε γραπτή απάντηση του τότε υπουργού σε σχετική ερώτησή της στη Βουλή ότι «… θα εξεταστεί η δυνατότητα αντιμετώπισης του θέματος αυτού, κατά τρόπο συμπληρωματικό». Ενάμισι χρόνο μετά, αντί να διευθετηθεί το θέμα και παρά την παραδοχή του προβλήματος, το μόνο που κάνει η κυβέρνηση, αναφέρει η κ. Τζάκρη, είναι μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών να εκδίδει εγκυκλίους που αναιρούν τις υποσχέσεις της και καλύπτουν το κενό που δημιουργεί η κωλυσιεργία και η αδράνειά της για διευθέτηση τόσο σοβαρών θεμάτων και μάλιστα για εργαζόμενους που με λίγα μεροκάματα ετησίως προσπαθούν να αυξήσουν το πενιχρό εισόδημά τους. Πέραν όλων των άλλων, η κ. Τζάκρη αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να φέρει στη Βουλή τροπολογία με την οποία να διευθετούνται θέματα ασφαλιστικών καλύψεων για εποχιακά εργαζόμενους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που δεν απολαμβάνουν των ανάλογων παροχών με τους ασφαλισμένους των άλλων ασφαλιστικών ταμείων.- Θέμα: «Θέματα ασφάλισης εποχιακά εργαζομένων» Κυρία Υπουργέ, Σύμφωνα με την εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο Α20/417/13/26-05-2008 του Γενικού Διευθυντή Ασφαλιστικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, τίθεται σε εφαρμογή, ενάμισι χρόνο μετά την ψήφισή του, το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 3518/2006, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απασχόλησή τους αυτή. Η διάταξη αυτή εξ αρχής, από την ψήφισή της ακόμη, φαινόταν ότι είναι προβληματική, αφού ουσιαστικά ανατρέπει τη βασική αρχή που διέπει την ασφαλιστική νομοθεσία, εξαιρώντας εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας από την ασφάλιση του ΙΚΑ και για αυτό προφανώς δεν εφαρμόστηκε αρχικά. Ο τότε υφυπουργός Απασχόλησης όταν επισκέφθηκε πέρυσι τον νομό μας μετά την ψήφιση της ρύθμισης υποσχέθηκε ότι η διάταξη που ψηφίστηκε δεν θα εφαρμοστεί, το δε θέμα θα διευθετηθεί με επόμενη νομοθετική ρύθμιση που θα έλθει σύντομα στη Βουλή. Αντί όμως της αναμενόμενης νομοθετικής ρύθμισης, οι εποχιακά εργαζόμενοι πηγαίνοντας πριν από λίγες μέρες να εργαστούν, με έκπληξη διαπίστωσαν ότι τους περίμενε αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τους ζητείτο να δηλώσουν ότι «… επιθυμώ να με εξαιρέσετε από την ασφάλεια του ΙΚΑ». Στα παράπονά τους οι αρμόδιοι τους επιδείκνυαν στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ, στην οποία μάλιστα εκτός των άλλων αναφέρονταν ότι όπου διαπιστώνεται ασφάλιση των εποχιακά εργαζομένων παράλληλα και στον ΟΓΑ για το ίδιο διάστημα αλλά και σε κάθε περίπτωση ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/08 και εφεξής, αυτή θα ακυρώνεται, οι δε καταβληθείσες εισφορές θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Όπως όμως είναι φυσικό, η εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν τελικά ισχύσει, θα στερήσει από τους εποχιακά εργαζόμενους την προστασία που παρέχει το ΙΚΑ, όπως επιδόματα ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας, σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος κλπ. Θα τους στερήσει επιπλέον το δικαίωμα να λάβουν το επίδομα ανεργίας, εφόσον πραγματοποιήσουν τον απαιτούμενο από το νόμο αριθμό ημερών εργασίας, το οποίο επίδομα δικαιούνται όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και στο οποίο επίδομα στηρίζονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μετά τη λήξη των εποχικών εργασιών είναι άνεργοι για τον υπόλοιπο χρόνο. Ερωτάστε κ. Υπουργέ: Προτίθεστε να καταργήσετε την παραπάνω ρύθμιση και να την αντικαταστήσετε με ρύθμιση που να περιέχει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και εποχικά εργαζομένων σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν αγροτικά προϊόντα, ώστε να απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΙΚΑ; Θα φροντίσετε ώστε η παραπάνω κατηγορία εποχικά εργαζομένων αγροτών να συνεχίσει να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, στα πλαίσια της βασικής αρχής που διέπει την ασφαλιστική νομοθεσία και σύμφωνα με την οποία στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής και όπου ασφαλίζονται (όπως έχουν κρίνει τα δικαστήρια) και οι εποχιακά εργαζόμενοι μισθωτοί, άσχετα αν κατά τον υπόλοιπο χρόνο ασκούν άλλο επάγγελμα; Θα αναστείλετε την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου με την οποία καλούνται οι εποχικά εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία να δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξαιρεθούν από την ασφάλεια του ΙΚΑ, μέχρι να διευθετηθεί το θέμα νομοθετικά, όπως έχετε υποσχεθεί;

Σχόλια