Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία

Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία
11 Απριλίου, 2008

Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία

Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους πολιτισμού του Νομού Πέλλας ανέλαβε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας. Μετά από σχετική εισήγηση του Νομάρχη Πέλλας, Καραμάνη Μιχάλη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων Ανεξάρτητων Έργων. Η πρόσκληση χρηματοδοτείται κατά 80% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κατά 20% από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το προτεινόμενο έργο θα αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων προσβασιμότητας 12 επιλεγμένων χώρων σημαντικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο Νομό Πέλλας και συγκεκριμένα: Αρχαία Πέλλα, Λουτρά Πόζαρ, Μοναστήρι Αρχαγγέλου, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Λόγγος, Παραδοσιακός Οικισμός Αγ. Αθανασίου, Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας, περιοχή Καταρρακτών, Ανοικτό Θέατρο Γιαννιτσών, Μονή Ιλαρίωνα, Καναβουργείο και Μαυσωλείο Γαζή Εβρενός. Πέρα από τις απαραίτητες ενέργειες (κτιριακές παρεμβάσεις) φυσικής προσβασιμότητας και της απόκτησης του σχετικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς το προσωπικό των συγκεκριμένων πολιτιστικών φορέων, προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με στόχο την ενημέρωση των ωφελούμενων, δηλαδή των ατόμων με αναπηρία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Φορέας Υλοποίησης του προτεινόμενου έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή στο έργο - ως εταίρων – συλλογικών φορέων εκπροσώπησης Ατόμων με Αναπηρία. Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Νομαρχιακής Αρχής για την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στον πολιτισμό για όλους τους πολίτες.

Σχόλια