Πρόταση νόμου για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Έλληνα αγρότη

Πρόταση νόμου για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Έλληνα αγρότη
8 Δεκεμβρίου, 2008

Πρόταση νόμου για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Έλληνα αγρότη

Ο Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε πρόταση νόμου για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του έλληνα αγρότη και της ελληνίδας αγρότισσας Ο Γιώργος Καρασμάνης κατέθεσε πρόταση νόμου την οποία συνυπέγραψαν τέσσερις ακόμη συνάδελφοι του βουλευτές, στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. Στην πρόταση νόμου περιέχονται ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο όριο συνταξιοδότησης του έλληνα αγρότη και της ελληνίδας αγρότισσας καθώς επίσης και στις μητέρες αγρότισσες που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και ζήτησαν από την Υπουργό να μελετήσει την πρόταση νόμου και να την προωθήσει στη Βουλή. Να σημειωθεί ότι για την πρωτοβουλία του αυτή, ο Γιώργος Καρασμάνης έχει ενημερώσει και το γενικό γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ιωάννη Τραγάκη. Η πλήρης πρόταση νόμου έχει ως εξής: ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Είναι γνωστόν ότι ο αγρότης, είναι ο μόνος επαγγελματίας που βάσει νόμου, υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος από το 21Ο μέχρι και το 65Ο έτος της ηλικίας του. Είναι δηλαδή ο μόνος που πρέπει να πληρώνει εισφορές για 44 ολόκληρα χρόνια όταν ασφαλισμένοι σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, με 37 χρόνια εισφορών συνταξιοδοτούνται ανεξάρτητα του ορίου ηλικίας τους. Συνεπώς θεωρούμε, ως στοιχειώδη υποχρέωση, στα πλαίσια της ισονομίας και της ισοπολιτείας, να έχει και ο αγρότης το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τριάντα επτά (37) χρόνια καταβολής εισφορών και να συνυπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος και η στρατιωτική του θητεία, όπως αναγνωρίζεται και από τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και για όσους επιθυμούν να παρατείνουν την απασχόλησή τους πέραν των 37 χρόνων, ο συντελεστής υπολογισμού της σύνταξης τους να προσαυξάνεται αναλόγως για κάθε χρόνο. Για δε τις γυναίκες αγρότισσες, πρέπει επίσης να υπάρξει ειδική μέριμνα, όπως σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, που συνταξιοδοτούνται στα 40 ή 50 χρόνια τους, ώστε συμπληρώνοντας το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους να μπορούν να αποσυρθούν από τη σκληρή αγροτική τους εργασία, με μια αξιοπρεπή σύνταξη. Επίσης για τις γυναίκες αγρότισσες, οι οποίες έχουν τουλάχιστον τρία (3) παιδιά, να βγαίνουν στη σύνταξη στα πενήντα (50) χρόνια και αφού έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια εργασίας. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση και αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόμου 2458/1997 ως εξής: Άρθρο 5 α. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, δικαιούνται σύνταξη γήρατος ανεξάρτητα της ηλικίας τους, μετά τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) χρόνια ασφάλισής τους, συνυπολογιζομένου και του χρόνου της στρατιωτικής τους θητείας. β. Γυναίκες, ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, δικαιούνται συνταξιοδότησης, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60) χρόνου της ηλικίας τους, το δε ποσοστό της σύνταξης τους υπολογίζεται με βάση τα χρόνια ασφάλισής τους. γ. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ασφαλισμένοι, παρατείνουν την απασχόλησή τους πέραν των 37 χρόνων για τους άνδρες και του 60 χρόνου για τις γυναίκες, η σύνταξή τους προσαυξάνεται για κάθε χρόνο, κατά τα διεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων. δ. Γυναίκες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση είκοσι (20)ετών συντάξιμου χρόνου και με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού (50) έτους της ηλικίας τους, το δε ποσοστό της σύνταξης τους, υπολογίζεται όπως παραπάνω στην παράγραφο β του παρόντος. ε. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν από της δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σχόλια