Προβλήματα στα Μουσικά Σχολεία

Προβλήματα στα Μουσικά Σχολεία
3 Μαρτίου, 2008

Προβλήματα στα Μουσικά Σχολεία

Σοβαρά και χρόνια προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζουν τα Μουσικά Σχολεία. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, μετά από σχετική Ερώτηση που είχε καταθέσει με αριθμό 483/10-10-07 και αφού λάβαμε απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο με αρ. 113012/ΙΗ. Οι βουλευτές του ΚΚΕ Τάκης Τσιόγκας, Νίκος Γκατζής, Αχιλλέας Κανταρτζής, Γιάννης Πρωτούλης και Μπάμπης Χαραλάμπους ΕΡΩΤΟΥΝ τον αρμόδιο Υπουργό Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε να επιλύσει τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μουσικά Σχολεία. -- Αν θα εξασφαλίσει τις αναγκαίες υποδομές και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους με μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. -- Αν θα ενεργοποιήσει τη νομοθετική ρύθμιση για την πιστοποίηση των μουσικών σπουδών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δωρεάν εξασφάλιση όλης της αναγκαίας υποδομής (οργάνων, βιβλίων κλπ.) για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των μουσικών σπουδών από όλους τους μαθητές.

Σχόλια