Προβληματική η Λειτουργία των Μεταποιητικών Μονάδων (κονσερβοποιία) του Νομού

Προβληματική η Λειτουργία των Μεταποιητικών Μονάδων (κονσερβοποιία) του Νομού
28 Ιουλίου, 2010

Προβληματική η Λειτουργία των Μεταποιητικών Μονάδων (κονσερβοποιία) του Νομού

Λόγω Έλλειψης Καυσίμου και Κίνδυνος Καταστροφής της Αγροτικής Παραγωγής. Ήδη καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό των μεταποιητικών μονάδων με καύσιμα, καθώς η τροφοδοσία έχει διακοπεί λόγω του μερικού αποκλεισμού των διυλιστηρίων από τους ιδιοκτήτες βυτιοφόρων δημόσιας χρήσης, ενώ η κατάσταση αναμένεται ότι θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Η έλλειψη καυσίμων οδηγεί στην υπολειτουργία των κονσερβοποιείων με άμεσα αποτελέσματα στην ποσοτική και ποιοτική απόδοση του τελικού προϊόντος. Τα αγροτικά προϊόντα της συγκεκριμένης περιόδου συγκομιδής είναι ιδιαιτέρως ευπαθή και δεν επιδέχονται παραμονής στα ψυγεία διότι με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η συνέχιση της υπολειτουργίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση της ζητούμενης ποσότητας δυσχεραίνοντας περαιτέρω την οικονομική θέση των αγροτών του Νομού μας. Άμεσος είναι ο κίνδυνος της μη συγκομιδής των ροδάκινων και της παραμονής τους στο χωράφι με αποτέλεσμα την καταστροφή της σοδειάς. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να ξαναρχίσει η τροφοδοσία σε καύσιμα και πρώτες ύλες, ώστε να αποτραπεί ο οικονομικός μαρασμός και η περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής των αγροτών αλλά και να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις εντός της κοινωνίας των πολιτών του νομού μας. Ο Νομάρχης Πέλλας   Μιχάλης Καραμάνης

Σχόλια