«Ψηφιακή Ετοιμότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη»

«Ψηφιακή Ετοιμότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη»
10 Οκτωβρίου, 2022

«Ψηφιακή Ετοιμότητα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ευρώπη»

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2, με κωδικό 2020-1-EL01-KA226-SCH-
094685, πέντε εκπαιδευτικοί από το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών,
επισκέφθηκαν τη Ρούμα της Σερβίας, και συγκεκριμένα το Τεχνικό Ημερήσιο Λύκειο "Srednja
Strucna Skola "Branko Radicevic" από τις 25/09/2022 έως και 01/10/2022.
Στη διάρκεια της εβδομάδας συμμετείχαν σε πλήθος δραστηριοτήτων, που οργάνωσε και
υλοποίησε το σχολείο υποδοχής, σχετικά με μεθόδους και τεχνολογίες εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, προγραμματισμό με Scratch και Python, συστημάτων Lego Mindstorms καθώς
και drone Dji Tello. Εργάστηκαν σε διεθνείς ομάδες με συναδέλφους από Βέλγιο, Ισλανδία,
Πορτογαλία και Σερβία για τη δημιουργία σχεδίων μαθήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται με ενδοσχολική επιμόρφωση των υπόλοιπων καθηγητών από τους
μετακινούμενους καθηγητές και εφαρμογή των νέων γνώσεων στην τάξη. Η επόμενη
κινητικότητα θα υλοποιηθεί στο σχολείο μας τον Ιανουάριο 2023.
Η Διευθύντρια του Εσπερινού ΕΠΑΛ Γιαννιτσών

Καρύπη Μαρία

Σχόλια