«Ψηφιακός Δήμος»

«Ψηφιακός Δήμος»
4 Ιουνίου, 2008

«Ψηφιακός Δήμος»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος», (ενημέρωση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης πάνω στη χρησιμότητα της εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών, ώστε οι Δήμοι ν’ ασκήσουν αποτελεσματικότερα τη λειτουργία τους), ξεκίνησε τη β’ φάση υλοποίησής του από το Δήμο Μενηίδας. Η β’ φάση περιλαμβάνει εξειδικευμένη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων σ’ επίπεδο συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Ο εισηγητής κ. Όθωνας Μάνης ανέλυσε τα παρακάτω: 1η Θεματική Συνεδρίαση 1. Από τη Μηχανοργάνωση στην Αναδιοργάνωση των δήμων 2. Διαχείριση γης και περιουσίας με GIS 2η Θεματική Συνεδρίαση 1. Δίκτυα internet-extranet 2. Ευρυζωνικά Δίκτυα 3η Θεματική Συνεδρίαση 1. Διαχείριση διαδικασιών και διοίκηση του Ψηφιακού Δήμου Παρουσιάστηκαν παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές που αφορούν θέματα αμεσότερης επικοινωνίας μεταξύ φορέων, εφαρμογές ύδρευσης, δημοτολογίων, υποβολής προτάσεων και παραπόνων από πολίτες, εφαρμογές τηλεϊατρικής, εύρεσης εργασίας, κυκλοφοριακής ενημέρωσης, δωρεάν παροχής διαδικτύου κ.α.. Ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις σ’ ερωτήματα. Ο Δήμαρχος Μενηίδας κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενημέρωση. Παράλληλα τόνισε ότι ο Δήμος Μενηίδας έχει ήδη ενσωματώσει τις σύγχρονες τεχνολογίες στις υπηρεσίες του (Πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ), ενώ άμεσα θα εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης εφαρμογών και σ’ άλλες λειτουργίες του Δήμου ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακός Δήμος» υλοποιείται με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδας, του Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Πέλλας και των Δήμων του Νομού. Δημήτριος Αλεξανδρίδης Συνημμένες φωτογραφίες (2) από τη συνεδρίαση στο Δήμο Μενηίδας για τον «Ψηφιακό Δήμο».

Σχόλια