Ψήφισμα Νομαρχιακού Συμβουλίου Πέλλας

Ψήφισμα Νομαρχιακού Συμβουλίου Πέλλας
3 Σεπτεμβρίου, 2008

Ψήφισμα Νομαρχιακού Συμβουλίου Πέλλας

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Πέλλας στη συνεδρίαση της Πέμπτης 28 Αυγούστου 2008 εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα σε σχέση με τις δρομολογούμενες μεταβολές στον Β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης: «Η χώρα μας διακρίνεται για το υπερσυγκεντρωτικό διοικητικό της σύστημα, μέσα στο οποίο, οι όποιοι αποκεντρωμένοι θεσμοί Αυτοδιοίκησης ασκούν περιορισμένο ρόλο στις δημόσιες υποθέσεις. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ιδιαίτερα στο πρόσφατο σχετικά παρελθόν με τους Νόμους «Καποδίστρια» για την Αυτοδιοίκηση, σήμερα προβάλλει περισσότερο επιτακτική η ανάγκη μιας συνολικής διοικητικής μεταρρύθμισης, η οποία θα στηρίζεται στις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές: 1. Ολοκληρωμένη διοικητική μεταρρύθμιση, που θα ξεκινά από τις δομές του κράτους και θα καταλήγει στην αυτοδιοίκηση 2. Σαφής οριοθέτηση και διάκριση μεταξύ Α΄ και Β΄ βαθμών Αυτοδιοίκησης με παράλληλη ισχυροποίηση των Δήμων 3. Δημιουργία Μητροπολιτικών Αυτοδιοικήσεων και όχι απλώς μητροπολιτικών λειτουργιών και έργων, που θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα 4. Αναμόρφωση του Β΄ βαθμού με Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Υπερνομαρχίες) και μετατροπή των υπαρχουσών Νομαρχιών σε αποκεντρωτικές διοικητικές μονάδες της 5. Οικονομική αυτοτέλεια και των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, χωρίς την οποία η απεξάρτηση από το κεντρικό κράτος θα αποτελεί νεκρό γράμμα. Με τις προϋποθέσεις αυτές το Νομαρχιακό Συμβούλιο συμφωνεί για με την σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, απαιτεί για λόγους ιστορικούς, εθνικούς και πληθυσμιακούς, η έδρα της νέας Υπερνομαρχίας να είναι στο Νομό Πέλλας. Καλούμε όλους τους φορείς του Νομού σε κινητοποίηση και επαγρύπνηση μέχρι την οριστική τακτοποίηση του θέματος. Ο Νομός μας δεν αντέχει άλλους παραγκωνισμούς».

Σχόλια